Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB)

In profiel

Nederland telt vijf klinische behandelcentra voor intensieve behandeling die bekend staan als KIB: Klinieken voor Intensieve Behandeling. Deze profielbeschrijving maakt duidelijk waar de KIB's voor staan en wat hen onderscheidt van de reguliere GGZ. Het rapport is geschreven voor ketenpartners en externe stakeholders.

De KIB's bieden specialistische en zeer intensieve zorg aan cliënten van de reguliere GGZ die vaak al langere tijd klinisch in behandeling zijn maar die daarin zijn vastgelopen. Cliënten komen in aanmerking voor opname en behandeling in een KIB als er sprake is van zeer ernstige gedragsproblematiek en een sterk ontwrichte behandelrelatie tussen de cliënt en het behandelteam.
De KIB's hebben in 25 jaar veel expertise opgebouwd om cliënten met zeer complexe psychiatrische aandoeningen te behandelen en te begeleiden en terug te plaatsen naar de verwijzende instellingen of eventueel een andere passende instelling.

in dit rapport komen onderwerpen aan de orde als de doelgroep van de KIB’s, de samenwerking met ketenpartners, de visie van waaruit de KIB's werken en hoe de behandeling vorm krijgt.

Auteur S. van Rooijen, L. Neijmeijer
Auteur

,

Pagina's

65

SKU af1247
Category Rapporten