Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang 2012

24,95 excl. btw 0,00 24,95 incl. btw

Rapportage 2012: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

Het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang startte in 2006 in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De vier grote steden en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beoogden met dit plan om de situatie van dakloze mensen te verbeteren en de overlast die met dakloosheid samenhangt terug te dringen. Dit is het zevende jaarbericht over de voortgang van het Plan van Aanpak.

In 2012 werden er meer mensen uit huis gezet dan in 2011. Er meldden zich drieëneenhalfduizend mensen aan bij de maatschappelijke opvang, ongeveer even veel als in 2011. De steden geven minder mensen die zich bij de opvang aanmelden een individueel traject gericht op wonen, zorg, inkomen en dagbesteding, en een groter deel krijgt andere, lichtere vormen van hulp.

Dit rapport gaat behalve op doelbereik en prestaties ook in op beleidsprocessen, met specifieke aandacht voor het verbeteren van de participatie van dakloze mensen. Ook geven cliëntenvertegenwoordigers hun oordeel over het beleid.

Op voorraad

Auteur M. Tuynman, M. Planije
Auteur

,

Pagina's

108

Jaar

ISBN

978-90-5253-747-4

SKU af1241
Category Rapporten