THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

2012-2013

Sinds 1999 onderzoekt het Trimbos-instituut in opdracht van het Ministerie van VWS de inhoud van cannabisproducten verkocht in coffeeshops. Ieder jaar worden uit alle Nederlandse gedoogde coffeeshops er 50 at random geselecteerd. Deze coffeeshops worden anoniem bezocht en er wordt nederwiet (meest populaire en de verondersteld sterkste variant), wiet van buitenlandse herkomst, buitenlandse hasj en hasj bereid uit nederwiet gekocht. Dit is het verslag van het veertiende jaarlijkse onderzoek naar de THC-gehalten van cannabisproducten zoals deze in Nederlandse coffeeshops worden verkocht.

Het gemiddelde THC-percentage in nederwiet was lager dan vorig jaar (13,5% ten opzichte van 15,5%). Hetzelfde beeld was te zien bij de verondersteld sterkste (15,6% ten op zichte van 16,9%). Geïmporteerde wiet bevatte gemiddeld minder THC dan enige van de andere cannabisvarianten (5,1%) en Nederlandse hasj bevatte gemiddeld meer THC (29,0%) dan alle andere cannabisvarianten. Het gemiddeld THC-percentage in geïmporteerde hasj lag gelijk aan vorig jaar (16,8% ten opzichte van 16,1%). Het gemiddeld THC-percentage in nederwiet steeg in de eerste jaren van dit onderzoek sterk van rond de 10% THC naar rond de 20% in 2004. De jaren daarna is het THC-percentage weer geleidelijk afgenomen. De prijs die de consument voor een gram nederwiet moest betalen is nog nooit zo hoog geweest als nu (€ 9,59).

Auteur R. Niesink, S. Rigter
Auteur

,

Pagina's

55

Jaar

SKU af1221
Category Rapporten