Trendrapportage GGZ 2012 Deel 3A – Naar transparante kwaliteitsinformatie

Deze rapportage gaat in op het streven om transparante informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg in de GGZ. Er wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen rond twee methoden die gericht zijn op het verkrijgen van kwaliteitsinformatie: Prestatie-indicatoren en Routine Outcome Monitoring (ROM). Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de recente koppeling die tussen beide methoden gemaakt wordt. Uit het rapport blijkt dat er in de afgelopen jaren verscheidene positieve stappen gezet zijn, maar dat er nog een weg te gaan is om de ambitie van transparante kwaliteitsinformatie daadwerkelijk te realiseren. Er worden aanbevelingen gedaan die bijdragen aan het verwezenlijken van een transparante GGZ.

Dit rapport is één van de vijf deelrapporten die het Trimbos-instituut uitbrengt in het kader van de Trendrapportage GGZ 2012. Publicaties in het kader van de Trendrapportage GGZ worden jaarlijks opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS.

Auteur J. Nuijen
Auteur

Pagina's

128

Jaar

ISBN

978-90-5253-738-2

SKU af1195
Category Rapporten