Quality improvement in mental healthcare

The transfer of knowledge into practice

In de Geestelijke Gezondheidszorg bestaat een grote kloof tussen de beschikbare kennis over werkzame behandelingen (wat men weet) en de dagelijkse praktijk (wat men krijgt). In Nederland ontvangt slechts 25-50% van de patiënten met psychische problematiek bewezen effectieve zorg. Richtlijnen worden gezien als hulpmiddelen om beschikbare kennis in de praktijk te implementeren en daarmee zowel de zorg als de gezondheid van patiënten te verbeteren.

De hoofdstukken uit dit boekje vormen een proefschrift over de implementatie van aanbevelingen uit de landelijke multidisciplinaire richtlijnen voor depressie en schizofrenie. De methode die hiervoor werd gebruikt is de uit Amerika overgenomen Doorbraakmethode. Groepen hulpverleners uit huisartspraktijken en GGZ instellingen werden begeleid om in ruim een jaar tijd richtlijnen in hun praktijken in te voeren. In diverse studies werd nagegaan of dit doel werd bereikt, of patiënten ervan profiteerden en of investeringen in dergelijke implementatie projecten lonen.

Tag:
Auteur G. Franx
Auteur

Pagina's

230

Jaar

ISBN

978-90-5253-731-3

SKU af1165
Category Rapporten
Tag: