Kwaliteitsimpuls cursus Werken met baby’s

Evaluatie en verbetertraject van een cursus voor de professionele babyopvang

Het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut hebben een kwaliteitsimpuls gegeven aan Werken met Baby’s, een cursus gericht op interactievaardigheden voor pedagogisch medewerkers binnen de professionele babyopvang. De effecten van de cursus zijn geëvalueerd door observatie van gedrag van pedagogisch medewerkers en het inventariseren van de tevredenheid over de cursus. Op basis van deze resultaten is de cursus Werken met baby’s herzien.

Dit project was een stap in de richting van het verwezenlijken van bewezen effectief aanbod binnen de kinderopvang. Werken met baby’s is theoretisch goed onderbouwd, heeft de strenge evaluatie van eventuele effecten doorstaan en is herzien op zijn kwetsbare punten. De nieuwe opzet heeft de cursus Werken met baby’s toekomstbestendig gemaakt. En nog belangrijker, de cursus is zeer waarschijnlijk succesvoller in het daadwerkelijk veranderen van interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers.

Auteur P. Speetjens, S. Verweij-Kwok
Auteur

,

Pagina's

47

Jaar

SKU af1153
Category Rapporten