Collaborative Care in Nederland

Eindrapport van het Depressie Initiatief

Het Depressie Initiatief is een landelijk initiatief waarin gestreefd is om de zorg voor mensen die lijden aan een depressie te verbeteren en te brengen naar het niveau van de Multidisciplinaire richtlijn depressie en de NHG standaard depressie. Het is uitgevoerd onder leiding van het Trimbos Instituut en gefinancierd door het Innovatiefonds zorgverzekeraars. Deze eindrapportage geeft een beschrijving van het Collaborative Care behandelmodel dat in het kader van het Depressie Initiatief is ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd.

Collaborative care is een behandelmodel waarin hulpverleners uit verschillende disciplines samenwerken om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk uit te voeren. Een care manager-verpleegkundige coördineert de behandeling in samenwerking met de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist, en consulent psychiater. In het Depressie Initiatief is dit behandelmodel geïmplementeerd en onderzocht op (kosten)effectiviteit in huisartsenpraktijken, in de bedrijfsgeneeskunde en in ziekenhuizen. Nadat het collaborative care model in de eerste lijn in buitenlandse studies effectief is gebleken, is het nu ook gebleken dat dit behandelmodel meerwaarde heeft in Nederland in de drie genoemde zorgsettingen.

Auteur C. van der Feltz-Cornelis, M. Vlasveld, H. Adèr
Auteur

, ,

Pagina's

126

Jaar

SKU af1142
Category Rapporten