Klachtgerichte mini-interventies

Een nieuwe aanpak van depressiepreventie voor groepen met een lagere sociaaleconomische status?

In Nederland is er een scala aan interventies gericht op depressiepreventie. Uit onderzoek blijkt dat depressiepreventie effectief is. Maar deze interventies worden vooral gebruikt door mensen uit de hogere sociaaleconomische bevolkingslagen (hoge SES), terwijl mensen uit de lagere sociaaleconomische bevolkingslagen (lage SES) er veel minder gebruik van maken.

Een alternatief voor groepsinterventies of e-health interventies, die een flink appel doen op cognitieve vermogens, zijn klachtgerichte mini-interventies. Dit type interventies komt tegemoet aan een aantal zaken. De interventies zijn klachtgericht zodat de patiënt direct het gevoel krijgt aan de slag te gaan met de betreffende klacht. Het zijn zeer korte interventies, van hooguit 4 of 5 sessies, om niet alleen heel gericht en snel maar ook kosteneffectief aan de slag te gaan.

In deze strategische verkenning wordt een wetenschappelijk onderbouwd voorstel gedaan om de kloof tussen lage en hoge SES in het gebruik van depressiepreventie te verkleinen. Tevens wordt toegewerkt naar een ontwikkelings- en onderzoeksagenda die een goede kans maakt het gezondheidsverschil tussen arm en rijk op het terrein van de depressiepreventie te verkleinen.

Auteur F. Smit, C. Majo, B. Boon, M. Ruiter, M. Abspoel
Auteur

, , , ,

Pagina's

12

Jaar

SKU af1052
Category Factsheets