Drop-out onder allochtone cliënten

Trendrapportage 2009 GGZ

Dit themarapport zoomt in op de hoge drop-out onder allochtone GGZ-cliënten. Welke  factoren liggen ten grondslag aan de drop-out? Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden om de drop-out te verminderen?

De Trendrapportage GGZ verschijnt jaarlijks en wordt opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS. In een tweejaarlijkse cyclus verschijnen beurtelings brede overzichtsrapportages en verdiepende themarapporten.

 

Auteur

, ,

Pagina's

80

Jaar

ISBN

978-90-5253-652-1

SKU af0922
Category Rapporten