Drop-out onder allochtone cliënten

Trendrapportage 2009 GGZ

Dit themarapport zoomt in op de hoge drop-out onder allochtone GGZ-cliënten. Welke  factoren liggen ten grondslag aan de drop-out? Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden om de drop-out te verminderen?

De Trendrapportage GGZ verschijnt jaarlijks en wordt opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS. In een tweejaarlijkse cyclus verschijnen beurtelings brede overzichtsrapportages en verdiepende themarapporten.

 

Auteur I. Hilderink, H. van 't Land, C. Smits
Auteur

, ,

Pagina's

80

Jaar

ISBN

978-90-5253-652-1

SKU af0922
Category Rapporten