Samenwerking met verslavingszorg

Tijdens de uitvoering van Open en Alert bouwt u een samenwerkingsrelatie op met de instelling voor verslavingszorg zodat u ook in de toekomst verzekerd bent van advies en een ketenaanpak die past bij uw doelgroep.

Vragen?

featured_image
Marjan Möhle
Projectleider Open & Alert

Samenwerking met instelling voor verslavingszorg

Een belangrijk element van Open en Alert is de samenwerking met de instelling voor verslavingszorg. Deze wordt opgebouwd vanaf het eerste contact van de preventiewerker met de organisatie. Door het begeleiden van de werkgroep, het inbrengen van deskundigheid met betrekking tot alcohol en drugs en het uitvoeren van de deskundigheidsbevordering wordt vertrouwen opgebouwd.

Tegelijkertijd hoort en ziet de preventiewerker wat er speelt bij deze organisatie als het gaat om middelengebruik. Bij de beleidsontwikkeling kan in een protocol worden vastgelegd hoe signalering, begeleiding en doorverwijzing plaatsvindt en hoe de ketensamenwerking met de instelling voor verslavingszorg er hierbij uitziet. Door ook in protocollen vast te leggen welke rol de instelling voor verslavingszorg ook op de langere termijn speelt in de deskundigheidsbevordering en de voorlichting aan jongeren en ouders krijgt de samenwerking een structureel karakter.

Vind een preventiewerker bij u in de buurt