Tools voor het betrekken van de omgeving

Kunnen opgroeien in een gezonde en veilige omgeving is belangrijk. Zowel de fysieke als de sociale omgeving is van grote invloed op kinderen en jongeren. U begeleidt de school bij het aanpassen van de omgeving, zoals het rookvrij maken van het schoolterrein, en bij het betrekken van de ouders.

Toolbox