Welzijn op recept

Samen met welzijnsmedewerkers, eerstelijns zorgverleners en wijkbewoners heeft het Trimbos-instituut ondersteuning geboden bij de ontwikkeling van 'Welzijn op recept' voor wijkbewoners die zich met psychosociale problemen bij de huisarts melden. Eveneens is ondersteuning geboden bij de implementatie. Voor landelijke uitrol is een handleiding opgesteld.

Vraag

Hoe kunnen we de kwaliteit van leven en het welbevinden van de wijkbewoners verhogen en het (onnodige) zorggebruik voor psychosociale klachten verlagen?

Het Trimbos-instituut heeft ondersteuning geboden bij de ontwikkeling en implementatie van 'Welzijn op recept' voor de meest voorkomende psychosociale problemen in de wijk en bij het beschrijven van de aanpak voor landelijke implementatie.

Aanpak

Het Trimbos-instituut heeft ondersteuning geboden bij de ontwikkeling en implementatie van 'Welzijn op recept' voor de meest voorkomende psychosociale problemen in de wijk en bij het beschrijven van de aanpak voor landelijke implementatie.

De verschillende welzijnsinterventies zijn in overleg met welzijnsmedewerkers en eerstelijnszorgverleners ondergebracht in de categorieën: positief en optimistisch denken, zingeving, bewust leven en genieten, interactie met anderen, gezonde leefstijl en geluk delen (zes 'Principes van geluk'). Een welzijnsarrangement bestaat uit activiteiten die onder één van deze zes 'Principes van duurzaam geluk' vallen. In een beslisdiagram is zichtbaar gemaakt welke interventies bij welk 'Principe van duurzaam geluk' horen, en passen bij welk psychosociaal probleem.

In een workshop met welzijnsmedewerkers zijn aantrekkelijke, pakkende namen bedacht voor de welzijnsarrangementen. In een focusgroepen met potentiële gebruikers zijn voorwaarden voor deelname aan welzijnsarrangementen en voorwaarden voor verwijzing door de eerstelijns zorgverlener en terugkoppeling van deelname door een welzijnsmedewerker besproken. De resultaten zijn meegenomen in de standaardprocedure voor verwijzing en terugkoppeling. In een informatiebijeenkomst met welzijnsmedewerkers en medewerkers van de huisartsvoorziening zijn de welzijnsarrangementen gepresenteerd en er is geoefend met de standaardprocedure voor een succesvolle implementatie.

Resultaat

  • Een overzicht van geschikte interventies uit databanken en literatuur, die passen binnen het welzijnsaanbod.
  • Zes welzijnsarrangementen.
  • Een standaardprocedure voor verwijzen en terugkoppelen.
  • Een handleiding met stappen voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van welzijnsarrangementen. De handleiding is bedoeld voor andere organisaties die een welzijnsaanbod voor mensen met psychosociale problemen willen ontwikkelen en implementeren.

Bekijk de handleiding Welzijn op Recept

Bekijk de factsheet Welzijn op Recept

Lees het rapport 'De match tussen bewoner en welzijnsactiviteit'

Er is een Landelijk Kennisnetwerk Welzijn op recept waar bijna 100 gemeentes bij zijn aangesloten.