ICan: minder blowen

De ICan (web)app ondersteunt cannabisgebruikers bij het minderen of stoppen met blowen.

Met de ICan (web)app kunnen mensen:

  • Meer inzicht krijgen in hun cannabisgebruik: de app-gebruiker kan met de zelftesten ontdekken wat voor type blower hij/zij is, hoe zijn/haar cannabisgebruik zich verhoudt tot het gebruik van anderen en of hij/zij een risico loopt op verslaving.
  • Doelen stellen: minderen of helemaal stoppen met blowen.
  • Veranderplan opstellen: aan de hand van oefeningen stelt de app-gebruiker een plan op waarin staat beschreven hoe hij/zij zijn/haar gestelde doel kunt bereiken.
  • Blowkalender bijhouden: dit geeft de app-gebruiker inzicht in hoe vaak hij/zij cannabis gebruikt, hoeveel en in welke situaties. Ook geeft het de app-gebruiker inzicht in zijn/haar voortgang in mindering of stoppen met blowen.
  • Ervaringen uitwisselen: op het prikbord kunnen ICan gebruikers tips en ervaringen uitwisselen over het minderen en stoppen met blowen.
  • Informatie vinden over hulp zoeken bij het minderen en stoppen met blowen.   

Wetenschappelijk onderzoek

De ICan (web)app bevat elementen uit de cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering. Dit zijn behandelmethoden waarvan wetenschappelijk is bewezen dat deze effectief zijn bij het minderen of stoppen met blowen. Er wordt momenteel een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep uitgevoerd om te onderzoeken of de ICan app echt helpt bij het minderen of stoppen met blowen.

De ICan (web)app gebruiken

De ICan (web)app is tot dusver alleen beschikbaar voor deelnemers aan het onderzoek. Wilt u de app toch al graag bekijken of gebruiken? Neem dan contact op met Marleen Olthof