Ontwikkeling van interventies

Het ontwikkelen en evalueren van interventies is ons dagelijks werk. Dit doen we samen met gebruikers. Voordat de interventie in de praktijk ingevoerd wordt, doen we onderzoek naar de effecten en toepasbaarheid.
Wij ontwikkelen interventies met het oogmerk om de kwaliteit van de hulpverlening te verhogen.

Voorbeelden van interventies

Welzijn op recept

In de gezondheidszorg verschuift de focus van ‘zorg en ziekte’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Versterken van de eigen kracht van mensen krijgt meer aandacht. In die trend past de interventie ‘Welzijn op recept’. Het idee is om mensen met psychosociale klachten vanuit de huisartspraktijk door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen of naar creatieve en sociale activiteiten. Het doel is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen.
Inmiddels is ‘Welzijn op recept’ breed verspreid. De inzet van de interventie zal naar verwachting het welbevinden van burgers verbeteren en het zorggebruik verminderen.

  • Lees meer over de interventie in de klantcase Welzijn op recept.
  • Download Handleiding Welzijn op recept
  • Bekijk een voorbeeld uit Amsterdam, het project ‘Verbinden van informele en formele zorg’. Eén van de initiatieven in het project is Welzijn op recept. Het Trimbos-instituut begeleidt de ontwikkeling en implementatie.

Cultuursensitieve kortdurende behandeling

De generalistische kortdurende behandeling (GKB) is een bewezen (kosten) effectieve interventie. De interventie helpt mensen de controle over psychische klachten te verbeteren en stimuleert de zelfredzaamheid. De GKB wordt in Nederland op grote schaal toegepast in de Generalistische Basis GGZ, maar blijkt onvoldoende aan te sluiten bij de culturele achtergrond van Turkse en Marokkaanse cliënten. Voor deze groep is een cultuursensitieve variant ontwikkeld.

Doordat de kortdurende behandeling op maat is gemaakt, verwachten we dat de drop-out afneemt en minder behandelsessies nodig zijn.