Economische Evaluatie

We doen onderzoek naar doelmatigheid. Wij opereren in de complete cyclus van innovatie, implementatie en evaluatie.

Zo zijn wij betrokken bij het doorrekenen van de kosten en effecten van interventies of beleidsmaatregelen, het opstellen van onderzoekagenda’s rondom doelmatigheid en het begeleiden van de praktijk in het meetbaar maken en verbeteren van de doelmatigheid.

Belang van doelmatigheid

Er is een groeiende behoefte aan kennis rondom doelmatigheid in de GGz, onder andere als gevolg van:

 • stijgende zorguitgaven
 • toenemende en steeds complexere zorgvraag
 • dreigende schaarste op de arbeidsmarkt voor de zorg
 • het ontstaan van nieuwe medische technologieën

Doelmatigheidsonderzoek levert waardevolle kennis op voor de verschillende partijen in de zorg:

 • Voor de cliënt: krijg ik de juiste en toegankelijke zorg?
 • Voor de zorginstelling: is de zorg passend en kwalitatief goed?
 • Voor de zorgfinancier: is de zorg betaalbaar en duurzaam?

Werkzaamheden Centrum Economische Evaluatie

Het Centrum Economische Evaluatie richt zich onder andere op de volgende zaken:

 • projectuitvoer van gezondheid-economische evaluaties en optimaliseringstudies
 • publiceren over onderzoek met een gezondheid-economische component
 • innovatie van gezondheid-economische onderzoeksmethoden en -simulatiemodellen
 • training van onderzoekers in gezondheid-economische onderzoeksmethoden, zoals machine learning.

Ons team vertegenwoordigt de uitgebreide methodologische expertise die nodig is voor het uitvoeren van de verschillende typen doelmatigheidsonderzoek.

Advies over doelmatigheid?

Wilt u meer weten over doelmatigheid? Of over de aanbiedingskosten van interventies? Of wilt u onderzoeken of een verandering in de samenstelling van uw aangeboden zorg de kosteneffectiviteit kan verbeteren? Neemt u voor deze en vele andere vragen contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Vragen?

featured_image
Ben Wijnen
Hoofd Centrum Economische Evaluaties