Ervaringsverhaal

Emma stopte tijdens haar zwangerschap met roken, alcohol en cocaïne

Emma* (21) groeide op bij ouders die verslaafd waren: haar vader aan cocaÏne en haar moeder aan alcohol. Zelf is Emma ook verslaafd ter wereld gekomen. Haar opvoeding was verre van stabiel en ze kwam al vroeg in aanraking met drugs en alcohol. Tijdens haar derde zwangerschap lukte het met hulp om blijvend te stoppen met alcohol drinken, drugs gebruiken en roken.

Hulp voor mentale problemen

Emma liep vast in haar ontwikkeling. Ze maakte haar opleiding niet af, had moeite te ontdekken wie ze was en had een negatief zelfbeeld. Op haar zestiende ging ze zelfstandig wonen met hulp van een begeleider. Ook nu krijgt ze nog elke week praktische ondersteuning.

Een eigen gezin

Sinds haar zeventiende heeft Emma een latrelatie. Samen met haar partner heeft ze twee jonge kinderen. Emma’s vriend gebruikt geen drugs en heeft de voogdij. Maar het gezin is elke dag bij elkaar, en Emma zorgt samen met hun vader voor de kleintjes.

Zwanger: alcohol en drugs

Als ze zwanger is van hun derde kindje lukt het Emma niet om te stoppen met roken, alcohol drinken en cocaïne gebruiken. Ze zoekt hulp en komt terecht bij IrisZorg. Ze wil helemaal stoppen met alcohol en drugs. Stoppen met drinken blijkt moeilijk; ze valt een paar keer terug en gebruikt daar af en toe ook cocaïne bij.

Hulp bij afkicken

Later in de zwangerschap gaat ze meer drinken, en laat ze zich opnemen in een kliniek om af te kicken. In de kliniek moest Emma ook stoppen met roken. Tijdens de vier weken die ze er doorbracht leerde ze bovendien veel over een gezonde leefstijl. Dat hielp haar om eenmaal thuis niet weer te beginnen met roken.

Opvang voor moeder en kind

Na haar verblijf in de kliniek ging ze verder aan de slag met de hulp van IrisZorg: ze wilde het stoppen volhouden en haar zelfbeeld versterken. Na 36 weken zwangerschap kreeg Emma een gezonde zoon. Ze gingen de eerste weken samen naar een moeder-kindhuis, waar ze hulp kreeg om voor zichzelf en haar baby te (blijven) zorgen.

Thuis samen verder

Daarna trok ze in bij de vader van haar kinderen. Het gezin krijgt ondersteuning bij de opvoeding van hun drie kinderen. Haar gezin is nu compleet vindt Emma, al zou haar vriend nog wel meer kinderen willen. Maar het lukt Emma haar grens te bewaken: ze is gestart met anticonceptie. Wanneer ze er ruimte voor voelt, zou ze later graag een opleiding in de zorg willen doen.

'Veroordeel niet bij een terugval'

“Wat het verhaal van Emma zo mooi maakt maakt, is dat zij echt een gedragsverandering heeft laten zien," zegt Gabriëlle de Ruiter, verslavingsarts bij IrisZorg. "Ik zie vaker dat vrouwen tijdens hun zwangerschap wel kunnen stoppen, maar na de geboorte van hun kind terugvallen in hun oude patroon. De noodzaak om niet meer te gebruiken is dan minder groot. Bij Emma is het wel gelukt om blijvend te stoppen, waardoor ze uiteindelijk met haar kind bij haar partner en andere kinderen kan wonen."

Meer dan alleen wilskracht

"Het kan lastig zijn om uit te leggen wat een verslaving is. Dat het een chronische ziekte is, niet een 'gevalletje geen wilskracht'. Het is daarom juist zo belangrijk om positief te bekrachtigen wat goed gaat, en te leren van moeilijke momenten."

Bouwen op succeservaringen

"Wanneer iemand terugvalt, betekent dit niet dat het nooit meer goedkomt. Juist van een terugval kun je veel leren. Het is belangrijk om juist dan naast je cliënt te blijven staan en niet te veroordelen. Want faalervaringen hebben mensen met een verslaving vaak genoeg, terwijl ze juist op succeservaringen kunnen bouwen. Als er kinderen in het spel zijn, is het uiteraard wel noodzakelijk om te zorgen dat zij veilig zijn.”

*Emma heet eigenlijk anders