Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS I)

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Leer werken met de VERS I, een training waarmee u cliënten met borderline persoonlijkheidsstoornis leert om vat te krijgen op hun emoties.

Wat leert u?

 • Opzet en inhoud van de training
 • Organiseren van de training in uw eigen organisatie
 • Attitude en vaardigheden van de VERS-trainer
 • Inbedding van de training in de context van de behandeling

Samenvatting

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis hebben vaak moeite om hun emoties te reguleren. De VERS I is een training die hen helpt om te leren emoties beter te hanteren, waardoor ze minder hoog oplopen. Met deze van oorsprong Amerikaanse methode is gedurende 20 jaar ervaring opgedaan in de Nederlandse situatie. Uit onderzoek blijkt dat de training leidt tot symptoomverbetering en tot verbetering van kwaliteit van leven (Van Wel e.a., 2009). In deze training van het Trimbos-instituut leert u als behandelaar alles wat u nodig heeft om uw eigen cliënten de VERS I te kunnen geven.

Vragen, neem contact op met Hanneke Katsis.

Reviews

Ik kreeg eindelijk grip op wat er speelt. Ik leerde mijn gevoelens kennen en dat gaf mij de regie terug”, aldus een van de cursisten over het effect.

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt binnen de ggz met cliënten met een emotieregulatiestoornis of borderline persoonlijkheidsstoornis en zoekt een beproefde methode om hen te leren meer vat op hun emoties te krijgen.

 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • GZ-psychologen
 • Klinisch psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Psychiaters
 • Vaktherapeuten

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

Vereist aanvangsniveau

U werkt als behandelaar in de ggz en heeft:

 • een opleiding van minimaal hbo-niveau
 • ervaring met het geven van groepsbehandelingen
 • enige kennis van borderline persoonlijkheidsstoornissen

Bent u geïnteresseerd in deze training maar heeft u een ander aanvangsniveau, andere werkervaring of voorkennis? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

De VERS-methodiek is ontwikkeld in Amerika door Nancee Blum en wordt al 20 jaar in Nederland gebruikt. De VERS heeft zich als regulier aanbod voor borderline persoonlijkheidsproblematiek binnen verschillende ggz-settings bewezen en verankerd. Het past goed naast verschillende vormen van behandeling in de stabilisatie- en behandelfase en is gemakkelijk te implementeren.

De VERS staat vermeld in de multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen (LSMR, 2018) als een ‘aannemelijk werkzame en kosten efficiënte groepsvaardigheidstraining’. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat de training leidt tot symptoomverbetering en tot verbetering van kwaliteit van leven (Van Wel e.a., 2009). Er zijn aanwijzingen dat dit ook geldt voor patiënten met emotieregulatieproblemen die niet aan de diagnose Borderline voldoen (Bos e.a.a, 2011).

Resultaat

Na de training kunt u zelfstandig de VERS I training geven.

Certificaat

Na het doorlopen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie

aangevraagd bij

 • VGCT
 • FGzPT
 • V&VN
 • VSR

Programma

Deze training is bestemd voor professionals die willen leren om hun cliënten te trainen met de VERS I. De training voor professionals bestaat in totaal uit drie dagen. De eerste twee dagen sluiten aaneen. De derde dag heeft een intervisie-achtig karakter en volgt later, nadat u ervaring heeft kunnen opdoen in de praktijk. De datum van de derde dag wordt in overleg met de groep vastgesteld.

Cliënten in de ggz die meer vat willen krijgen op hun emoties kunnen een training in emotieregulatie volgen (VERS). Zij volgen eerst de basistraining (VERS I) en daarna is er nog een vervolgtraining (VERS II). Zij kunnen deze trainingen aanvragen via hun behandelaar.
Het Trimbos-instituut geeft trainingen voor behandelaars die de VERS I en VERS II willen gaan geven aan hun cliënten. In de training op deze pagina leert u alles wat u nodig heeft om in uw eigen praktijk te werken met de basistraining (VERS I). Er is een aparte training voor professionals over de VERS II (momenteel in ontwikkeling).

Onderwerpen

 • Oorsprong van de VERS
 • Indicatiestelling: welke cliënten hebben baat bij de VERS en waarom?
 • Attitude en vaardigheden van de VERS-trainer
 • Opbouw van de VERS: psycho-educatie, emotieregulatie, gedragsvaardigheden, signaleringsplan
 • Ervaringen van mensen met Emotie Regulatie Stoornis (ERS) die de training hebben gevolgd
 • Plaatsen van de training in de (bredere) context van de gehele behandeling
 • Uitwisseling van ervaringen en verdieping van kennis (terugkomdag)

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • Oefensituaties
 • Reflectiemomenten
 • Video
 • E-learning
 • Zelfstudie
 • Discussie
 • Stellingen

Meer over de VERS I voor cliënten

De VERS I is een vaardigheidstraining voor cliënten met een emotieregulatiestoornis of borderline persoonlijkheidsstoornis. Mensen met een emotieregulatiestoornis (ERS) hebben moeite om hun emoties te reguleren. Zij zijn zeer gevoelig voor emotionele prikkels en reageren daar sterker op dan anderen. Ook keren ze langzamer terug naar een ‘emotioneel basisniveau’. In de training leren zij hun emoties te reguleren door te reflecteren op hun gedrag en emoties, door hun dagprogramma te structureren en rustgevende activiteiten in te plannen. Ook hulp vragen van een steungroep is een belangrijk onderdeel.

De training voor cliënten bestaat uit 20 groepsbijeenkomsten van 2 á 3 uur met 2 trainers en een ondersteunend werkboek. Cliënten melden zich aan voor deze training via hun eigen behandelaar en volgen naast de training ook een individuele behandeling.

Centraal in de training staat het ‘pannetjesmodel’. Het oplopen van emoties wordt ingedeeld in vijf fasen, die verbeeld worden door pannetjes melk op het vuur. Dit maakt de methode zeer aansprekend en eenvoudig te begrijpen.

De training bestaat uit 4 onderdelen:

 1. Psycho-educatie: voorlichting over emotieregulatie
 2. Vaardigheden voor het reguleren van emoties: o.a. het herkennen en beïnvloeden van het oplopen van emoties en het opsporen en veranderen van negatieve gedachtepatronen
 3. Gedragsvaardigheden: evenwicht leren aanbrengen in het dagelijks leven door structuur in dagindeling, eten, slapen en ontspanning
 4. Emotiehanteringsplan: het opstellen van een individueel plan dat beschrijft hoe en wanneer de geleerde vaardigheden gebruikt kunnen worden en hoe de omgeving daarbij betrokken kan worden

Trainer(s)

Het team van trainers is zeer ervaren in de VERS. Zij zijn vanaf de start van VERS Nederland betrokken en zijn ook actief in de verdere doorontwikkeling (basistraining, VERS voor verschillende doelgroepen en vervolgtraining).

De training wordt gegeven door twee van de volgende trainers:

 • Jeannet Miedema, non-verbaal therapeut
 • Horusta Freije, klinisch psycholoog
 • Suzanne Oosterman – Knol, verpleegkundig specialist
 • Joanet van den Berg, GZ psycholoog

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

Er is geen studielast naast de contacturen.

Trainingsmateriaal

Ongeveer twee weken voor aanvang krijgt u toegang tot het digitale materiaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.
Naast dit online materiaal heeft u ook de VERS I Cursistenmap (€34,95) en de VERS I Begeleidersmap (€54,95) nodig. Deze mappen moet u zelf aanschaffen. In de online leeromgeving leest u hoe u dit kunt doen via onze webwinkel.

Prijs

€ 895,00 excl. btw

Prijs voor online training van twee trainingsdagen en een terugkomdag, inclusief digitaal materiaal en exclusief de beide cursusmappen (zie Trainingsmateriaal).

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.