Preventietraining KOPP/KOV: problemen bij kinderen voorkomen

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Vergroot uw kennis over kinderen van ouders psychische en/of verslavingsproblemen (KOPP/KOV) en de processen die in deze gezinnen een rol spelen. Om met deze kennis en nieuwe vaardigheden bij te dragen aan de preventie van problematiek bij deze kinderen.

Wat leert u?

 • U doet kennis op over de thema’s impact op het kind, psycho-educatie, processen binnen het gezin, steun bieden aan kinderen en ouders en grenzen/mogelijkheden als professional.
 • U krijgt handvatten, tips en adviezen om in de praktijk ondersteuning te bieden aan KOPP/KOV kinderen, ouders en gezinnen.
 • U leert vaardigheden om psycho-educatie te geven aan kinderen en ouders.
 • U krijgt handvatten voor het begeleiden van preventiegroepen KOPP/KOV (Doe-praat groep, Tienergroep en Jongerengroep).

Samenvatting

Kinderen die opgroeien in een gezin waarin één of beide ouders psychische en/of verslavingsproblemen heeft (KOPP/KOV), lopen het risico om (op latere leeftijd) zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Voor de kinderen tussen 8-25 jaar zijn er verschillende preventieve interventies ontwikkeld, zoals de Doe-praat groep, Tienergroep en Jongerengroep. Voorheen werden voor deze interventies aparte trainingen georganiseerd en waren de trainingen vooral gebaseerd op de methodiek van de interventie.

Nu is er de Preventietraining KOPP/KOV. Deze training is ontwikkeld voor preventiewerkers die ondersteuning bieden aan KOPP/KOV en hun ouders. Hierin is de kennis van de verschillende interventies samengevoegd en geven we generieke informatie, handvatten, tips en adviezen om in de praktijk (preventief) ondersteuning te bieden aan KOPP/KOV en hun ouders. De training bestaat uit twee bijeenkomsten, beide dagen van 09.00 – 17.00 op Trimbos-instituut. We bespreken tijdens de training vijf belangrijke thema’s voor KOPP/KOV, namelijk:

 • Impact op het kind
 • Processen binnen het gezin
 • Psycho-educatie
 • Steun bieden aan ouders en kinderen
 • Grenzen/mogelijkheden als professional
 • Begeleiden van preventiegroepen KOPP/KOV

Per thema wordt er informatie gegeven over het thema en worden er oefeningen gedaan om de vaardigheden van de professionals te versterken.

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt als preventiewerker met kinderen van ouders die psychische en/of verslavingsproblemen hebben en u zoekt informatie en handvatten om deze kinderen, ouders en gezinnen te ondersteunen en te voorkomen dat de kinderen zelf (later) ook problemen ontwikkelen.

De training is voor zowel professionals die de KOPP/KOV groepen uitvoeren als professionals die individuele gespreken voeren met KOPP/KOV, hun ouders of met het hele gezin.

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar heeft u een andere functie? Neem contact met ons op.

Vereist aanvangsniveau

Voorkennis: het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de basiskennis over KOPP/KOV. Het gaat dan om de cijfers, kennis over de risico- en beschermende factoren, hoe KOPP/KOV te signaleren en welke interventiemogelijkheden er zijn. Als u in uw werk nog geen of weinig ervaring heeft met de KOPP/KOV doelgroep, of u twijfelt of u voldoende basiskennis hebt, dan raden we u aan om voorafgaand aan de training de basiskennis van KOPP/KOV te bestuderen.

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie

Accreditatie is goedgekeurd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor 9.5 punten.

Programma

In deze training leert u omgaan met en steun bieden aan KOPP/KOV en ouders met psychische en/of verslavingsproblemen. De training bestaat uit twee trainingsdagen van 8 uur.

De training is opgebouwd aan de hand van vijf belangrijke thema’s voor KOPP/KOV. Tijdens bijeenkomst 1 worden vier van deze thema’s besproken.

 1. Impact op het kind
  Wat betekent het voor het kind om op te groeien bij één of beide ouder(s) met psychische en/of verslavingsproblemen? Welke gevolgen heeft dit voor het kind?
 2. Processen binnen het gezin
  Wat zijn de meest voorkomende processen die kunnen spelen bij KOPP/KOV? Per proces wordt er besproken op welke beschermende factoren je als professionals kan inzetten om het kind en de ouders te ondersteunen.
 3. Psycho-educatie
  Het thema psycho-educatie geeft professionals inzicht in het belang en doel van het geven van psycho-educatie aan KOPP/KOV en hun ouders. Tijdens dit thema gaat u ook oefenen met het geven van psycho-educatie.
 4. Steun bieden aan ouders en kinderen
  Wat is het belang van het bespreken van de ouderrol met de ouders? Welke specifieke aandachtspunten zijn er voor het gesprek met een ouder of een kind? Dit zijn vragen die beantwoord worden tijdens dit thema. Ook gaat u oefenen met het gesprek aangaan met een ouder en/of kind.

Tussen bijeenkomst 1 en 2 wordt u gevraagd om aan de slag te gaan met een thuisopdracht. Daarbij gaat het om het toepassen van de geleerde vaardigheden in de praktijk en om deze ervaringen uiteindelijk weer te kunnen delen in de tweede bijeenkomst.

Tijdens bijeenkomst 2 reflecteert u op de eerste bijeenkomst en de thuisopdracht. Daarnaast gaat u aan de slag met het vijfde thema.

5. Grenzen/mogelijkheden als professional 

U gaat met elkaar in gesprek over de grenzen en mogelijkheden die u ervaart als professional in de ondersteuning van KOPP/KOV.

6. Begeleiden van preventiegroepen KOPP/KOV

In het laatste onderdeel van de training worden de draaiboeken van de Doe-praatgroep, Tienergroep en Jongerengroep besproken. Ook gaat u oefenen met specifieke werkvormen van deze preventiegroepen.

 

Wanneer u nog weinig ervaring heeft met de doelgroep raden we aan om voorafgaand aan de training uw basiskennis over KOPP/KOV op te frissen.

Voor het oefenen met de werkvormen van de preventiegroepen KOPP/KOV is het handig om de draaiboeken voorafgaand aan de tweede trainingsdag al een keer te bekijken. De draaiboeken worden niet standaard meegeleverd bij de training. De draaiboeken zijn te bestellen in de webwinkel.

Sprekers/Trainers

De training wordt gegeven door twee trainers en een ervaringsdeskundige.

Meer informatie

Themawebsite over KOPP/KOV van het Trimbos-instituut

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

De training bestaat twee trainingsdagen van 8 uur (9.00-17.00 uur) op Trimbos-instituut. Daarnaast gaat u tussen de bijeenkomsten aan de slag met eigen casuïstiek.

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.