Ouder-Baby Interventie KOPP/KOV (0-12 mnd.)

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Leer hoe u de interactie van ouders met psychische problemen met hun baby kunt verbeteren met de ‘Ouder-Baby Interventie’.

Wat leert u?

 • Kennis over invloed van psychische problemen van de ouder op de ontwikkeling van jonge kinderen​
 • Leren observeren van de ouder-kind interacties aan ​de hand van de Ainsworth-schalen​
 • Maken van een begeleidingsplan
 • Versterken van het ‘mentaliserend’ vermogen van de ouders (vermogen om na te denken over hun gevoelens en gedachten en zich te kunnen verplaatsen in gedachten en gevoelens van hun kind)
 • Alles wat u nodig heeft voor het zelfstandig uitvoeren van de interventie​

Samenvatting

Deze training wordt nu als online training aangeboden. Heeft u zich dit jaar ingeschreven voor deze training, dan heeft u een e-mail hierover ontvangen. Vragen? Neem contact op met Hanneke Katsis.

Als één van de ouders van een zeer jong kind psychische problemen heeft, kan dit ernstige gevolgen hebben voor het kind op latere leeftijd: hij of zij loopt het risico zelf ook psychische klachten te ontwikkelen. De interactie tussen ouder en kind speelt een cruciale rol bij de hechting van het kind. Begeleiding van het gezin vraagt specifieke kennis en vaardigheden van u als zorgprofessional. De ‘Ouder-Baby Interventie’ is een vorm van begeleiding gericht op het verbeteren van de interactie tussen (beide) ouders en hun baby en op een gezonde ontwikkeling van het kind. Tijdens deze meerdaagse training leert u alles wat u nodig heeft om KOPP/KOV gezinnen te kunnen begeleiden met deze interventie, zodat het kind zich veilig kan ontwikkelen.

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt met gezinnen met jonge kinderen (0-12 maanden), waarvan één of beide ouders kampen met psychische problemen en u heeft behoefte aan specifieke kennis en vaardigheden om deze gezinnen te begeleiden bij het verbeteren van de interactie met hun baby, zodat het kind zich veilig kan ontwikkelen.

 • Preventiewerkers ggz
 • Hulpverleners ggz (sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, pedagogen)
 • Psychiatrisch verpleegkundigen
 • JGZ-verpleegkundigen
 • Sociaal werkers (bijvoorbeeld werkzaam bij instelling voor ouders met LVB en psychische problemen)

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

Vereist aanvangsniveau

 • Vooropleiding: minimaal hbo
 • Werkervaring: u werkt met ouders met psychische problemen en jonge kinderen (0-12 maanden).

Bent u geïnteresseerd in deze training maar heeft u een andere vooropleiding of andere werkervaring? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

Onderzoek naar de ‘Ouder-Baby Interventie’ toont aan dat de kwaliteit van de interactie tussen ouder en baby verbetert en dat kinderen veiliger gehecht zijn na de interventie. De interventie wordt op dit moment in heel Nederland aangeboden en draagt bij aan een gezonde start voor jonge kinderen die opgroeien in risicovolle omstandigheden.

Resultaat

U kunt zelf de ‘Ouder-Baby Interventie’ uitvoeren in uw eigen praktijk en daarmee ouders met psychische problemen leren om een goede relatie met hun baby op te bouwen, zodat het kind zich veilig kan ontwikkelen.

Certificaat

Na het volgen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma

Tijdens deze training leert u om ouders te begeleiden met de ‘Ouder-Baby Interventie’. De training bestaat uit 2 trainingsbijeenkomsten van 6 uur en 2 supervisiebijeenkomsten van 3 uur. De data van de supervisiebijeenkomsten worden in overleg met de groep gepland.

Over de ‘Ouder-Baby Interventie’

Dit is een vorm van begeleiding voor gezinnen met een jong kind (tot 1 jaar), waarvan één van de ouders psychische problemen heeft (KOPP/KOV). De begeleiding vindt plaats tijdens 8 tot 10 huisbezoeken van 1 à 1½ uur en is gericht op het stapsgewijs verbeteren van de interactie tussen beide ouders en het kind. Ook eventuele belangrijke anderen worden bij de begeleiding betrokken.

Onderwerpen training

Dag 1 (van 10-16.00 uur)

• Uitleg over de achtergronden van de interventie
• Voorbeelden uit de praktijk (video)
• Introduceren van de interventie bij de ouders (rollenspel)
• Leren observeren en inschatten van verloop van de interactie tussen ouder en kind

Dag 2 (van 10-16.00 uur)

• Praktische uitvoering (theorie en oefenen)
• Verschillende fases (casus) van de interventie (theorie en oefenen).

Dag 3 en 4 (3 uur)

• Supervisie aan de hand van casuïstiek en vragen van de deelnemers

Werkvormen

• Kennisoverdracht
• (Eigen) oefensituaties
• Reflectiemomenten
• Video
• Discussie
• Supervisie

Trainer(s)

Karin van Doesum is psycholoog en trainer bij Impluz en onderzoeker bij de Radboud Universiteit Nijmegen met expertise op het gebied van KOPP.

Carla Brok is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige jeugd-ggz en trainer bij Impluz en heeft jarenlange praktijkervaring in het werken met ouders en baby’s.

Beide trainers hebben de interventie ontwikkeld en geven al jaren gemiddeld twee keer per jaar samen deze training.

Meer informatie

Organisator

Trimbos -instituut

Studielast

De training bestaat uit 2 trainingsdagen van elk 6 uur, gevolgd door 2 supervisiedagen van elk 3 uur. Voorafgaand aan de supervisiedagen doet u zelf in de praktijk ervaring op met het werken met de ‘Ouder-Baby Interventie’; u begeleidt minimaal twee gezinnen.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Ongeveer twee weken voor aanvang krijgt u toegang tot het trainingsmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 880,00 excl. btw

Prijs inclusief lunch op de eerste twee trainingsdagen en trainingsmateriaal

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.