Zicht op Evenwicht: verminder valangst bij ouderen

Leer ouderen minder bang te zijn om te vallen en meer te bewegen met behulp van de cursus 'Zicht op Evenwicht'.

Wat leert u?

 • Opzet en inhoud van de cursus 'Zicht op Evenwicht' (individueel en in een groep)
 • Welke gevolgen kan valangst hebben voor het functioneren?
 • Welke rol speelt cognitieve gedragstherapie binnen de cursus?
 • Organisatie van de cursus en werving van deelnemers

Samenvatting

Ruim de helft van alle thuiswonende 65-plussers is bang om te vallen en gaat daardoor activiteiten buitenshuis vermijden, zoals wandelen, boodschappen doen of op bezoek gaan bij familie en vrienden. Hierdoor vermindert de conditie - met een nog groter risico op vallen – en ook het levensplezier neemt af – met kans op sociale isolatie. In deze training leert u de cursus 'Zicht op Evenwicht' te geven, zowel individueel als in groepsverband. Na deze cursus ervaren ouderen minder angst om te vallen. 'Zicht op Evenwicht' is opgenomen in de databank van effectieve interventies van het Gezond Leven Centrum van het RIVM en kreeg een Parel van ZonMw. Deze training van één dag is gericht op hbo-geschoolde professionals in de thuiszorg of ouderenzorg.

Getrainde organisaties (pdf)

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt in de thuiszorg of de ouderenzorg en heeft regelmatig te maken met ouderen met valangst. U zoekt een beproefde methode om hen te leren hun angst te verminderen en meer te gaan bewegen.

 • (Wijk)verpleegkundigen
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Praktijkondersteuners van huisartsen (POH’s)

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

Vereist aanvangsniveau

 • Vooropleiding: hbo
 • Werkervaring: het liefst ervaring met geven van groepscursussen, bij voorkeur ervaring met ouderen
 • Voorkennis: ervaring met cognitieve gedragstherapie is een pré

Bent u geïnteresseerd in deze training maar heeft u een ander aanvangsniveau? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

De cursus 'Zicht op Evenwicht' is door het Centrum Gezond Leven van het RIVM erkend als effectieve interventie en kreeg een parel van ZonMw.

Resultaat

Na deze training kunt u de cursus 'Zicht op Evenwicht' zelfstandig organiseren en begeleiden, zowel individueel als in groepsverband.

 • U kent de doelgroep
 • U heeft inzicht in de gevolgen van valangst op gedrag (zoals minder bewegen, risico van sociale isolatie)
 • U kunt kennis uit de cognitieve gedragstherapie inzetten voor valangstpreventie
 • U kunt motiverende gesprekken voeren
 • U kent de opzet en inhoud van 'Zicht op Evenwicht'
 • U weet hoe u de cursus moet organiseren in uw regio (incl. plan van aanpak en werving van deelnemers)

Certificaat

Na het doorlopen van de training ontvangt u een certificaat van deelname.

Accreditatie

KNGF en ADAP in aanvraag

Programma

In deze training van 1 dag leert u alles wat u nodig hebt om de cursus 'Zicht op Evenwicht' in uw eigen omgeving te organiseren en begeleiden.

Over 'Zicht op Evenwicht'

De cursus 'Zicht op Evenwicht' is een interventie om valangst te verminderen. Ouderen die de cursus hebben gevolgd geven aan dat ze zich zekerder voelen, hun evenwicht beter kunnen bewaren en zich weer vrijer durven te bewegen. Ze weten ook hoe ze het risico op vallen in en rond het huis kunnen verkleinen en ze kennen oefeningen om hun spierkracht en balans te vergroten. 


Individueel en in groepsverband
De cursus 'Zicht op Evenwicht' kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven. Het individuele programma bestaat uit 3 huisbezoeken afgewisseld met 4 telefonische consulten en de groepscursus bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van 2 uur.

Onderwerpen van de training

 • Bespreken van doelgroep, doelstellingen, randvoorwaarden en werving
 • Valangst en de gevolgen voor het functioneren
 • Uitleg van cognitieve gedragstherapie en de rol daarvan binnen de cursus
 • Uitvoering van de cursus 'Zicht op Evenwicht': de groeps- én de individuele variant

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • (Eigen) oefensituaties
 • Reflectiemomenten
 • Discussie

Trainer(s)

Geertje Karstens en Jose de Vries.

Geertje Karstjens:

Als bestuurslid van het Rode Kruis Groningen heb ik samen met ouderen een cursus opgezet rond het thema veiligheid. Veiligheid in combinatie met: wonen, gezondheid, bewegen en voeding. Dit leverde ook een valtraining op, waarbij samen met een fysiotherapeut alle onderdelen van het vallen werden geoefend. Een hilarisch en ook erg leerzame training.

Als Directeur van een specialistische Zorg Coöperatie o.a. voor ouderen, als bestuurslid van Alzheimer Groningen, Trainer Dementie, als CGT-therapeut en vooral als Senior(66jaar) ben ik mij er van bewust hoe belangrijk het is inzicht te hebben in dit evenwicht. Ik fiets veel, wandel met de honden, rij paard en ervaar dat ik steeds beter moet weten hoe mijn lijf en mind reageren op dit ouder worden. Daartoe heb ik intussen meerdere trainingen en cursussen gevolgd om zo inzicht te hebben hoe te werken aan evenwicht, snel je kunt vallen en weer kunt opstaan.

José de Vries: 

Door mijn jarenlange ervaring als eerste en tweedelijns fysiotherapeut waarin ik veel ouderen heb mogen begeleiden is nu mijn missie:

 Zoveel mogelijk collega’s/trainers enthousiast maken en een prima voorbereiding geven om valtraining bij ouderen te starten. Wat zou het mooi zijn als we net als een olievlek over Nederland op meerdere plaatsen de  cursus Zicht op Evenwicht kunnen geven en  een valpartij en/ of de angst daarvoor kunnen verminderen!

 

 

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

Er is geen studielast naast de contacturen.

Digitale leeromgeving

De training wordt vanuit een online leeromgeving ondersteund. Meer informatie hierover ontvangt u na inschrijving.

Trainingsmateriaal

Ongeveer 2 weken voor aanvang krijgt u toegang tot het lesmateriaal in de online leeromgeving. De kosten van dit materiaal zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs

€ 395,00 excl. btw

*Toelichting prijs: inclusief digitaal trainingsmateriaal, exclusief cursusmappen om de cursus te kunnen geven die te bestellen zijn via webwinkel te weten lsp0014-cursushandleiding-zicht-op-evenwicht (30 euro ex BTW) en 2 werkboeken voor de cursisten, respectievelijk voor de individuele variant (LSP0026) en de groepsvariant (LSP0015), beiden 12,95 euro ex BTW

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.