Studieochtend en informatiemiddag NIX18

De dag bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de Studieochtend waarbij we inzoomen op de IJslandse preventie-aanpak en vervolgens de Inspiratiemiddag campagne NIX18. U kunt zich opgeven voor de afzonderlijke onderdelen.

Behoort u tot de doelgroep?

Voor iedereen die zich inzet voor de NIX18 campagne. Zoals gemeenteambtenaren, GGD‘en, verslavingszorginstellingen, jongerenwerkers, sportinstellingen, Centra voor Jeugd en Gezin, (regionale) toezichthouders en andere geïnteresseerden.

Programma

Studieochtend

Leren van de IJslandse preventie-aanpak: van ouder-kind afspraken over alcoholgebruik naar afspraken met andere ouders

In Nederland lijken ouders naarmate hun kinderen ouder worden, moeite te hebben om vast te houden aan de regel ‘geen alcohol onder de 18 jaar’. Ze hebben het gevoel er alleen voor te staan en ervaren weinig steun van andere ouders. Op IJsland lukt het ouders wel om ook oudere kinderen alcoholvrij te houden. Ouders blijven consistent toezicht houden op het naleven van de regels en voelen zich als groep betrokken in het uitdragen van de norm. Wat doen ze anders op IJsland en kunnen we dat ook in Nederland? Dit zijn de vragen die centraal staan tijdens de studie-ochtend van NIX18.

Jeroen de Greeff laat aan de hand van concrete campagnevoorbeelden zien hoe op IJsland de ouder-community is gemobiliseerd om zich met elkaar in te zetten voor een alcoholvrije jeugd. Lian Smeets gaat vervolgens in op de vraag wat nodig is voor een culturele vertaling van de ouder-mobilisatieaanpak naar Nederland. We eindigen met een rondetafelgesprek met de inleiders waar ook twee gemeenten aanschuiven die vertellen over hun ervaringen om in hun gemeente een ouder-community te vormen die zich inzet voor een middelenvrije jeugd.

Informatiemiddag

Op de inspiratiemiddag informeert VWS u over de aanpassing van de NIX18 campagne strategie en de plannen voor het komende jaar. Drie interessante lokale c.q. regionale initiatieven vertellen hun aanpak, laten hun materialen zien en brengen u op nieuwe ideeën. Het Trimbos NIX18-team licht het gebruik toe van de toolkits voor de kwetsbare momenten in het jaar; EnverderNIX (ouders) en #NIXnodig (jongeren). We wisselen uit waar u de aandacht op gaat richten in 2022. En tot slot hoort u de plannen van het Trimbos-team voor komend jaar. Kortom, een middag waardoor u met actuele campagne informatie en hopelijk veel opgedane inspiratie vanuit uw organisatie of gemeente NIX18 in 2022 onder de aandacht kunt brengen.

 

Organisator

Trimbos-instituut

Digitale leeromgeving

N.v.t.

Trainingsmateriaal

N.v.t.

Prijs

Gratis

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.