Product AF1132

Roma en schoolverzuim

De situatie (waar, waarom en wat te doen) van schoolverzuim en –uitval bij Roma-meisjes in het voortgezet onderwijs in Nederland.

Hoewel recente landelijke cijfers over schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten bij Roma-jongeren ontbreken, laten gemeentelijke cijfers zien dat Roma-jongeren in Nederland naar verhouding veel vaker school verzuimen dan andere jongeren. Het aantal Roma-jongeren dat de laatste jaren het voortgezet onderwijs verliet met een startkwalificatie wordt zeer laag ingeschat.

Tussen gemeenten bestaan echter verschillen. Waar in de ene gemeente meer dan 90% van de Roma-meisjes tussen de 12 en 18 niet naar school gaat, ziet men in de andere gemeente een stabiel, relatief laag verzuimpercentage of zelfs een afname van schoolverzuim. Omdat met name Roma-meisjes achterblijven, vormen zij de focus van de voorliggende studie.

Deze studie richt zich op de problemen die gemeenten ervaren rondom schoolverzuim en de invloed van het gemeentelijk beleid op schoolgang c.q schoolverzuim van Romameisjes in het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden aan de hand van interviews de met schoolgang samenhangende factoren uit het leven van Roma- meisjes in kaart gebracht. Tot slot komt deze studie met aanbevelingen die kunnen leiden tot een best practice om het schoolverzuim onder Roma-meisjes in Nederland te verminderen.

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
98
Productnummer
AF1132
Jaar van uitgave
2012
Auteur
C. van der Veen, M.C. de Jonge, S. van Oorspronk, K. Curie

Gratis download

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.