Webwinkel

Producten doorzoeken

Er zijn 602 resultaten gevonden.

'Welzijn op Recept'

Factsheets · 2017 'Welzijn op Recept' ondersteunt burgers bij het verhogen van welbevinden en veerkracht. 'Welzijn op Recept' koppelt huisartsen en welzijnsorganisaties direct aan elkaar. De huisarts verwijst door..

Meer informatie

BSO-project voor KOPP/KVO-kinderen

Infographic · 2017 Het Trimbos-instituut start samen met de landelijk coördinator Kindcheck het innovatieve BSO-project voor kinderen van ouders met psychische problemen of verslaving (kopp/kvo). Deze kinderen..

Meer informatie

Leerplan Ervaringsdeskundigheid

Boeken en Rapporten · 2017 In het landelijke leerplan worden nadrukkelijk de inzichten uit de Generieke modules Herstelondersteunende zorg en Destigmatisering inzake de taak- en competentiestelling van ervaringsdeskundigen..

Meer informatie

Generieke module Herstelondersteuning

Boeken en Rapporten · 2017 Herstelondersteuning is gericht op het bevorderen van het herstelproces van patiënten binnen en buiten de ggz. De leefwereld, het levensverhaal, de wensen en de prioriteiten van patiënten..

Meer informatie

Generieke module Destigmatisering

Boeken en Rapporten · 2017 Hoewel psychische aandoeningen veel voorkomen, bestaan er over dit onderwerp nog vele vooroordelen; mensen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Deze problematiek wordt..

Meer informatie