Webwinkel

Producten doorzoeken

Er zijn 548 resultaten gevonden.

Lastgevingen tot inbewaringstelling in de GGZ in de periode 2011-2014

Hoe vaak werden lastgevingen aangevraagd? Hoeveel tijd was gemoeid met de aanvraagprocedure? Voor welke personen werd een lastgeving aangevraagd?

Boeken en Rapporten · 2016 De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) maakt het mogelijk om iemand met spoed gedwongen op te nemen in een GGZ-instelling. Dit gebeurt via een zogeheten lastgeving tot..

Meer informatie

Kostenevaluatie van de Wet Bopz

Voorbereidend onderzoek ten behoeve van een kostenvergelijk na invoering van de Wet verplichte GGZ

Boeken en Rapporten · 2016 Dit rapport beschrijft de bevindingen van een kostenevaluatie van de uitvoering van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). In de komende jaren zal de Wet Bopz worden..

Meer informatie

Acute effecten van ecstasy

Boeken en Rapporten · 2016 In 2014 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid het Trimbos-instituut gevraagd om een Strategische Verkenning voor uitgaansdrugs na signalen van nieuwe ontwikkelingen rond drugsgebruik die om..

Meer informatie

Feiten en fabels over ecstasygebruik

Factsheets · 2016 Op verzoek van het ministerie van VWS zette het Trimbos-instituut een aantal feiten en fabels over het gebruik van ecstasy op een rij. Is ecstasy een soft drug? Waarom zijn vrouwen gevoeliger voor..

Meer informatie

Samenwerking GGZ en sociaal domein voor mensen met ernstige psychische aandoeningen

Verkenning van praktijkvoorbeelden

Boeken en Rapporten · 2016 In 2014 is het rapport ‘Over de brug: Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen1’ aan de Tweede Kamer aangeboden. In dit..

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.