Ruben van Beek

Expertise

Ruben van Beek is psycholoog met een professionele interesse in middelen gebruik, statistische analyses en de wetenschapsfilosofische vragen die deze onderwerpen individueel of gecombineerd opwerpen. Als promovendus verdiept hij zich bij het Trimbos-instituut in drugs en het uitgaansleven.

Ruben’s achtergrond als groepswerker bij verschillende GGZ instellingen met een accent op middelengebruik geven hem praktische kennis over psychopathologie, dakloosheid en middelenverslaving.

Door deze achtergrond heeft hij een breed competentieprofiel, waarin grondig wetenschappelijk redeneren geïnspireerd door de praktijk van het werkveld centraal staat.

Inspiratie en missie

Vanuit Rubens praktijkervaring in de GGZ weet hij dat het gat tussen theorie en praktijk soms groot is, en ziet hij waar bruggen geslagen kunnen worden. Hij zal altijd met een kritische blik kijken naar de praktische relevantie van nieuwe kennis en deze ter discussie stellen.

Zijn missie is de kennis die ontwikkeld wordt ook te laten landen bij de partijen in de samenleving die daar het meeste baat bij hebben.

Naast deze praktische kennis legde zijn specialisatie Psychologische Methodenleer de basis om de kwetsbaarheden van onderzoeksmethodiek en statistische inferentie te doorgronden, hetgeen hij meeneemt tijdens het ontwikkelen van nieuwe studies bij het Trimbos Instituut.

Bezig met…

Het ALAMA project: een pan-Europees project dat zoekt naar predictoren en moderatoren van drugs carrières en het drug gebruik binnen één uitgaansavond. In het project wordt specifiek gekeken naar regelmatig uitgaande jongeren en jongvolwassenen die elektronische muziekevenementen bezoeken omdat deze groep een verhoogd risico heeft op gezondheidsincidenten…

Het project wordt uitgevoerd onder de vlag van het European Research Area Network on Illicit Drugs (ERANID) gesubsidieerd door ZonMw.