Profiel

Drs. N.H.J. (Nicole) van Erp

Functie
Senior wetenschappelijk medewerker
Programma
Zorg & Participatie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(228)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(238)
E-mail
Neem contact op
Online
Nicole van Erp

Expertise

Ruim twintig jaar doe ik onderzoek naar de begeleiding en re-integratie van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. De inhoud van projecten bevindt zich vaak op het snijvlak van de ggz en het sociale domein, zoals sociale participatie (begeleid leren en werken, dagbesteding), herstel en empowerment, destigmatisering en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ik heb veel ervaring op het terrein van kwalitatief onderzoek, implementatie- en evaluatieonderzoek, kennissynthese en in de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden (richtlijnen, generieke modules). Daarnaast ben ik als projectleider verantwoordelijk voor de kwaliteit en organisatie van het onderzoek of implementatieproject. Ook onderhoud ik contacten met opdrachtgevers en acquireer ik nieuwe projecten.

Inspiratie en missie

Mijn persoonlijke missie is om de kwaliteit van leven van en de zorg voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen te verbeteren en te voorkomen dat zij aan de zijlijn komen te staan.

Aandachtsgebieden

  • Destigmatisering en sociale inclusie
    Ontwikkeling generieke module Destigmatisering, factsheet Stigma en verslaving, infographic Wat doe je tegen stigma? Evaluatie- en effectonderzoek Mental Health First Aid (MHFA). Actieonderzoek Welkome wijk. Strategische verkenning sociale inclusie gemeenten. Werkgroep Destigmatisering in de Leefomgeving, werkgroep Destigmatisering in de ggz (Kennisconsortium Destigmatisering en Inclusie), programmagroep Sociale inclusie (Verslavingskunde Nederland)
  • Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid.
    Onderzoek Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in ggz (LIVE) en sociale wijkteams. Ontwikkeling Curriculum en Leerplan Ervaringsdeskundigheid. Ontwikkeling kwaliteitssysteem en kwaliteitsstandaard Ervaringsdeskundigheid.
  • Participatie in werk en opleiding
    Implementatieonderzoek Integrale aanpak MBO-studenten met psychische problematiek (begeleid leren). Evaluatie- en effectonderzoek Duurzame banen jongeren met psychische kwetsbaarheden (jobcoaching).

Links

Blogs

Erp, N. van, Zelst, C, van, Delespaul, P., Wagemakers, E., Weeghel, J. van, Brugmans, J., . . . Kroon, H. (2020). Positieve effecten van voorlichting over psychiatrische aandoeningen in de algemene bevolking. Tijdschrift voor Psychiatrie, 62, 481-487.

Ralston, A., Weeghel, J. van, Erp, N. van, Kienhorst, G., Oudejans, S., & Koppen, L. (2020). Destigmatiserend werken in de GGZ. PsyXpert, 1, 40-49.

Knispel, A. & Van Erp, N. (2019). Pilot samenwerking ervaringsdeskundigen en sociaal werkers in de wijk. Participatie en Herstel, 4, 11-21.

Erp, N. van, Boertien, D., & Bakel, M. van (2018). Ervaringsdeskundigheid: verandering ondersteunen in teams en netwerken. In Boer, M., Karbouniaris, S., & Wit, M. de (red.), Van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid. Didactiekboek (pp. 240-247). Oud-Turnhout : Gompel&Svacina Uitgevers.

Erp, N. van, Kienhorst, G., Boertien, D., Vladar Rivero, V.M., & Weeghel, J. van (2018). Destigmatisering op de kaart. Generieke module Destigmatisering biedt handvatten voor meer openheid en acceptatie. Participatie en herstel, 3, 14-19.

Erp, N. van, & Michon, H. (2017). Jobcoaching in IPS-kader. In Weeghel, J. van & Michon, H. (red), IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun.Coutinho.

Ham, A.J.van de, Erp, N, van, & Broerse, E.W. (2015). Monitoring and evaluation of patient involvement in clinical practice guideline development: Lessons from the Multidisciplinary Guideline for Employment and Severe Mental Illness, the Netherlands. Health Expectations(June), 1-12. doi:10.1111/hex.12370

Erp, N. van, Michon, H., Duin, D. van, Weeghel, J. van (2013). Ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn ‘Werk en ernstige psychische aandoeningen’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 55(3), 193-202.

Erp, N. van, Michon, H., Duin, D. van, Weeghel, J. van (2013). Multidisciplinaire richtlijn Werk en ernstige psychische aandoeningen. In J. van Busschbach (red.), S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2013-2014 (pp. 186-197). Amsterdam: SWP.

Erp, N. van, Place, C. (2011). Familiebetrokkenheid en familieinterventies in de langdurige ggz. In S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010-2011 (pp. 133-148). Amsterdam: SWP.

Erp, N.H.J. van, Hendriksen-Favier, A.I., Boer, M. (2010). Training and employment of consumer provider employees in Dutch mental health care. Psychiatric Rehabilitation Journal, 34(1), 65-67.

Place, C., Erp, N. van (2010). Familieleden in de ggz: interventies en betrokkenheid in de zorg. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 19(1), 30-42.

Erp, N.H.J. van, Vugt, M. van, Verhoeven, D., Kroon, H. (2009). Enhancing systematic implementation of skills training modules for persons with schizophrenia: three stepsforward and two steps back? Psychiatric Rehabilitation Journal, 33(1), 50-52.

Erp, N. van, Hendriksen, A., Boer, A. (2009). Begeleiders met ervaringsdeskundigheid in GGZ-teams. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64(7/8), 638-651.

Erp, N. van, Michon, H. (2008). Integratie van mensen met ernstige psychische stoornissen in betaald werk. In A. Plooy, S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2008-2009 (pp. 143-154). Amsterdam: SWP.

Vugt, M. van, Erp, N. van, Verhoeven, D., Kroon, H. (2008). Implementatie van de Liberman-modules 'omgaan met antipsychotische medicatie' en 'omgaan met psychotische symptomen'. Rehabilitatie, 17(1), 27-32.

Boland, G., Smits, C., Vries, W. de, Erp, R (2007). . MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 62(6), 487-499.

Erp, N.H.J. van, Giesen, F.B.M., Weeghel, J. van, Kroon, H., Michon, H.W.C., Becker, D., McHugo, G.J., Drake, R.E. (2007). A multisite study of implementing supported employment in the Netherlands. Psychiatric Services, 58(11), 1421-1426.

Giesen, F., Erp, N. van, Weeghel, J. van, Michon, H., Kroon, H. (2007). De implementatie van Individual Placement and Support in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49(9), 611-621.

Geen resultaten.

Meer in de media