Profiel

Drs. M.P. (Michel) Planije

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Programma
Zorg & Participatie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(228)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(241)
E-mail
Neem contact op
Michel  Planije

Expertise

  • (kwalitatief) onderzoek
  • (beleids)evaluatie
  • monitoring (gemeentelijk beleid)
  • vraagstukken over maatschappelijke opvang/beschermd wonen

Ruime ervaring met monitoring van gemeentelijk beleid rondom de maatschappelijke opvang, Wet maatschappelijke ondersteuning en sociaal kwetsbare mensen. Ruime ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethodieken onder dak- en thuisloze mensen, mensen met psychische aandoeningen (groepsinterviews, focusgroepbijeenkomsten en diepte-interviews).

Inspiratie en missie

Opereren op het snijvlak van beleid, onderzoek en praktijk - Delen van kennis - Werken aan maatschappelijk relevante vraagstukken - Bijdragen aan het zoveel mogelijk laten meedoen van sociaal kwetsbare mensen in de samenleving

Lopende projecten

  • ‘Verwarde mensen’ in Flevoland
  • Groot Uitgaansonderzoek
  • Cliëntervaringen in de intramurale maatschappelijke opvang

Blogs

Muusse, C., Tuynman, M., Planije, M. (2014). Mysterieuze gasten: Onderzoek naar de maatschappelijke opvang met dak- en thuislozen als medeonderzoekers. Kwalon, 19(1), 38-46.

Planije, P., Tuynman, M. (2013). Homelessness policy in the Netherlands: nationwide access to shelter under pressure from local connection criteria? European Journal of Homelessness, 7(2), 183-202.

Geen resultaten.

Meer in de media