Profiel

Dr. M.J.H. (Marja) van Bon - Martens

Functie
Senior onderzoeker Publieke mentale gezondheid / Coördinator Kenniswerkplaats Jeugd Utrecht Stad
Programma
Mentale gezondheid & Preventie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2971(145)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(391)
E-mail
Neem contact op
Online
Marja van Bon - Martens

Expertise

Marja van Bon-Martens is epidemioloog B en werkzaam bij het Trimbos-instituut als senior wetenschappelijk medewerker en als coördinator van de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht. Zij heeft een ruime ervaring als leidinggevende, projectleider en onderzoeker ter ondersteuning van regionale en lokale beleidsvorming en –uitvoering, zowel voor jeugd als voor volwassenen en ouderen. Zij werkte eerder als epidemioloog en teamleider Kenniscentrum bij de GGD Hart voor Brabant (1990-2013). Sinds 2004 is zij verbonden aan Academische Werkplaatsen. In 2011 promoveerde zij als science-practitioner op de ontwikkeling van regionale volksgezondheidsrapportages (VTV) ter ondersteuning van evidence-based lokaal gezondheidsbeleid. In 2012 was zij finalist van de BOP-prijs voor de meest inspirerende gezondheidswerker op het snijvlak van beleid, onderzoek en praktijk.
De rode draad in haar werk is samenwerking tussen praktijk, beleid en onderzoek (BOP). Daarnaast maakt zij zich ook sterk voor de samenwerking tussen lokale, regionale en nationale kennisnetwerken in preventie, zorg en welzijn.
Bij het Trimbos-instituut heeft zij een voortrekkersrol voor de samenwerking met regionale kennisnetwerken in verschillende domeinen van de (preventieve en geestelijke) gezondheidszorg om zo de aansluiting op de regionale kennisagenda en de implementatie van kennis in praktijk verder te versterken. Daarnaast doet zij onderzoek naar de organisatie en kwaliteit van zorg voor psychische gezondheid in de wijk in en tussen de verschillende domeinen (publiek, medisch, sociaal).

Inspiratie en missie

Marja’s onderzoek staat in het teken van het bevorderen van evidence-based werken in praktijk en beleid. Voor haar betekent dit dat professionals én beleidsmakers over de beste kennis kunnen beschikken bij hun keuzes in het dagelijkse werk. Het gaat dan niet alleen om wetenschappelijke kennis. Ook kennis vanuit praktijk en beleid, én vanuit de burger/cliënt/patiënt is belangrijk. Om de goede dingen te doen én de dingen goed te doen. Als het gaat om de zorg voor psychische gezondheid zijn er grote verschuivingen in rollen, taken en verantwoordelijkheden van professionals en beleidsmakers in de wijk in de verschillende domeinen van preventie, zorg en welzijn. Dit geldt vooral voor de psychische gezondheid van de jeugd. In deze ontwikkelingen is het belangrijk dat de kennis over psychische kwetsbaarheden en stoornissen en hoe hiermee om te gaan, goed geborgd blijft en dat er nieuwe kennis over wat werkt samen ontwikkeld wordt. Lokaal, regionaal én landelijk.

Bezig met…

 • Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht
 • Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ Utrecht
 • Evaluatie Adolescenten Contactmoment
 • Succesfactoren POH-GGZ
 • Integraal Werken in de Wijk
 • Kennisinfrastructuur Publieke Gezondheid
 • Zorgstandaard Eetstoornissen
 • Zorgstandaard Depressie en Dysthymie

Nevenfuncties

 • Lid Onderzoekscommissie Q-support
 • Penningmeester Vereniging voor Epidemiologie
 • Lid WG Kennis voor gemeenten, ZonMw
 • Lid Programmacommissie Preventie in de Zorg, ZonMw
 • Lid WG SEGV, ZonMw

Links 

Looze, M. E. de, Cosma, A. P., Vollebergh, W. A. M., Duinhof, E. L., Roos, S. A. de, Dorsselaer, S. van, Bon-Martens, M. J. H. van, Vonk, R., & Stevens, G. W. J. M. (2020). Trends over Time in Adolescent Emotional Wellbeing in the Netherlands, 2005-2017: Links with Perceived Schoolwork Pressure, Parent-Adolescent Communication and Bullying Victimization. Journal of Youth and Adolescence, 49(10), 2124-2135. doi:10.1007/s10964-020-01280-4

Vennemann, T. G. R., Wijnen, B., Ringoir, L., Kenter, A., Bon-Martens, M. J. H. van, Alessie, R. J. M., & Nuyen, J. (2020). Factors influencing short-term effectiveness and efficiency of the care provided by Dutch general practice mental health professionals. Global & Regional Health Technology Assessment, 7(1), 139-147. https://doi.org/10.33393/grhta.2020.2028

Bon-Martens, M. van, Oers, H. van, Verschuuren, M., & Zwakhals, L. (2019). Population Health Reporting. In Verschuuren, M., Oers, H. van (Eds.), Population Health Monitoring (pp. 107-125). Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-76562-4

Spijker, J., Meeuwissen, J. A. C., Aalbers, S., Avendonk, M. van, Bon, M. van, Huson, A., . . . Ruhe, H. G. (2019). De Zorgstandaard Depressieve Stoornissen. Tijdschrift voor psychiatrie , 61(2), 112-120.

Heerkens, Y.F., Weerd, M.D., Huber, M., Brouwer, C.P.M. de, Veen, S. van der, Perenboom, R.J. M., Bon-Martens, M. van, . . . Meeteren, N. L. U. van (2018). Reconsideration ICF scheme [Letter to the editor]. Disability and Rehabilitation, 40(1), 121-122. doi:10.1080/09638288.2017.1378390

Heerkens, Y.F., Weerd, M.D., Huber, M., Brouwer, C.P.M. de, Veen, S. van der, Perenboom, R.J. M., Bon-Martens, M. van, . . . Meeteren, N. L. U. van (2018). Reconsideration of the scheme of the international classification of functioning, disability and health: incentives from the Netherlands for a global debate. Disability and Rehabilitation, 40(5), 603–611. doi:10.1080/09638288.2016.1277404

Stronks, K., Hoeymans, N., Haverkamp, B., Hertog, F. R. J. den, Bon-Martens, M. J. H. van, Galenkamp, H., … Oers, H. A. M. van (2018). Do conceptualisations of health differ across social strata? A concept mapping study among lay people. BMJ open, 8, e020210. doi:org/10.1136/bmjopen-2017-020210

Blankers, M. van, Bon, M. van, Keijsers, J., Oers, H. van, Ruland, E., Treurniet, H., … Velden, K. van der (2017). De jazzband van de publieke gezondheid. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 95(3), 98-99. doi:10.1007/s12508-017-0036-7

Bon-Martens, M.J.H. van, Goor, I.A.M. van de, Oers, H.A.M. van (2017). Concept mapping as a method to enhance evidence-based public health. Evaluation and Program Planning, 60(Februari), 213-228. doi:org/10.1016/j.evalprogplan.2016.08.014

Bon-Martens, M. van, Gilsing, R.J.H., Vloothuis, S., Tukker, A., Weenink, A. C., & Wind, E.D. (2017). Improving basic care for youth with psychological complaints in Utrecht: an action-research approach. European Journal of Public Health, 27(3). doi:10.1093/eurpub/ckx187.723

Heerkens, Y., Weerd, M. de, Huber, M., Brouwer, C. de, Veen, S. van der, Perenboom, R., … Bon-Martens, M. van (2017). Herbeschouwing van het ICF-schema Focus op functioneren. Fysiopraxis(april), 36-37.

Heerkens, Y., Weerd, M. de, Huber, M., Brouwer, C. de, Veen, S. van der, Perenboom, R., … Bon-Martens, M. van (2017). Focus op functioneren. Voorstel voor een aangepast ICF-schema. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 95(3), 116-118. doi:10.1007/s12508-017-0039-4

Kuunders, Th.J.M., Bon-Martens, M.J.H. van, Goor, I.A.M. van de, Paulussen, Th.G.W.M. & Oers, H.A.M. van (2017). Towards local implementation of Dutch health policy guidelines: a concept-mapping approach. Health Promotion International(februari), 1-13. doi:10.1093/heapro/dax003

Kuunders, Th.J.M., Jacobs, M.A.M., Goor, I.A.M. van de, Bon-Martens, M.J.H. van, Oers, H.A.M. van, & Paulussen, Th.G.W.M. (2017). Implementation of a guideline for local health policy making by regional health services: exploring determinants of use by a web survey. BMC Health Services Research, 17, 562. doi:10.1186/s12913-017-2499-2

Nabitz, U., Randeraad-van der Zee, C. van, Kok, I., Bon-Martens, M. van, & Serverens, P. (2017). An overview of concept mapping in Dutch mental health care. Evaluation and Program Planning(60), 202-212. doi:10.1016/j.evalprogplan.2016.08.012

Stronks, K., Hoeymans, N., Haverkamp, B., Hertog, F. J. R., den, Bon-Martens, M. J. H. van, Galenkamp, H., … Oers, H. van (2017). Conceptualisations of health across social strata: a concept map-study. European Journal of Public Health, 27(3). doi:10.1093/eurpub/ckx187.710

Rosenkötter, N., Achterberg, P.W., Bon-Martens, M.J.H. van, Michelsen, K., Oers, H.A.M. van & Brand, H. (2016). Key features of an EU health information system: a concept mapping study. European Journal of Public Health, 26(1), 65-70. doi:10.1093/eurpub/ckv075

Graaf-Ruizendaal, W.A. de, Brink, C.L. van den, Hoek, L. van der, Bon-Martens, M.J.H. van, Bakker, D.H. de (2015). Geschatte lokale cijfers over gezondheid en gezondheidsdeterminanten ter ondersteuning van het gezondheidsbeleid. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 93(7), 274-280.

Kuunders, T.J.M., Goor, I.A.M. van de, Paulussen, T.G.W.M., Bon-Martens, M.J.H.van & Oers, H.A.M. van (2015). Kansen en barrières voor implementatie van de landelijke Handreiking Gezonde Gemeente in de GGD organisatie. Beleidsonderzoek Online(mei). doi:10.5553/BO/221335502015000018001

Rosenkötter, N. & Bon-Martens, M. van (2015). Public health monitoring and reporting: Maintaining and improving the evidence-base. Eurohealth, 21(1), 17-20.

Bon-Martens, M.J.H. van, Goor, L.A.M. van, Holsappel, J.C., Kuunders, T.J.M., Jacobs-van der Bruggen, M.A.M., Brake, J.H.M. te, Oers, J.A.M. van (2014). Concept mapping as a promising method to bring practice into science. Public Health, 128(6), 504-514. doi:10.1016/j.puhe.2014.04.002

Bon-Martens, M. van, Splunteren, P. van, Land, H. van ',t (2014). De opgave van geestelijke zorg en ondersteuning in de buurt. De Eerstelijns, 42-43.

Janssen, M.M., Mathijssen, J.J.P., Bon-Martens, M.J.H. van, Oers, H.A.M. van, Garretsen, H.F.L. (2014). Adolescent audience segmentation on alcohol attitudes: A further exploration. Journal of Substance Use. doi:10.3109/14659891.2014.911976

Janssen, M.M., Mathijssen, J.J.P., Bon-Martens, M.J.H. van, Oers, H.A.M. van, Garretsen, H.F.L. (2014). A qualitative exploration of attitudes towards alcohol, and the role of parents and peers of two alcohol-attitude-based segments of the adolescent population. Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy, 9(20). doi:10.1186/1747-597X-9-20

Mathijssen, J.J.P., Janssen, M.M., Bon-Martens, M.J.H. van, Oers, J.A.M. van, Boer, E. de, Garretsen, H.F.L. (2014). Alcohol segment-specific associations between the quality of the parent–child relationship and adolescent alcohol use. BMC Public Health, 14(872). doi:10.1186/1471-2458-14-872

Geen resultaten.

Meer in de media