Profiel

Dr. M.D. (Maaike) van Vugt

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Programma
Zorg & Participatie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(228)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(356)
E-mail
Neem contact op
Maaike van Vugt

Nevenfunctie

  • Voorzitter Kwaliteitscommissie en Adviseur, CCAF

Mulder, C. L., Liégeois, A., Vugt, M. van, Westen, K., Delespaul, P., & Kroon, H. (2021). [Assertive Treatment as a regular function within mental health]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 63(3), 203-208.

Westen, K. H., Vugt, M. D. van, Rosenquist, A., Lexén, A., Delespaul, Ph., & Kroon, H. (2021). The flexible assertive community treatment fidelity scale: description of the development in the Netherlands and adaptation in Denmark and Sweden. Nordic Social Work Research. doi:10.1080/2156857X.2021.1952479

Westen, K. H., Vugt, M. D. van, Bähler, M., Mulder, C. L., Delespaul, P. H. & Kroon, H. (2020). FACT als onderdeel van wijkgerichte zorg in het (zorg)netwerk. Tijdschrift voor Psychiatrie, 62(4), 298-303.

Westen, K. H., Vugt, M. D. van, Bähler, M., Delespaul, P. H., & Kroon, H. (2019). De ontwikkeling van de vernieuwde Flexible ACT-schaal: F-ACT-s. Tijdschrift voor Psychiatrie, 61(2), 97-103.

Westen, K., & Van Vugt, M. (2019). De GGZ in beweging. FACT als onderdeel van het netwerk in de wijk. Participatie en Herstel, 2, 4-9.

Westen, K., Van Vugt, M., & Peeters, P. (2019). De inzet van gestandaardiseerde organisatiemodellen in de GGZ vraagt om maatwerk. Sociale Psychiatrie, 58.

Boevink, W., Kroon, H., Vugt, M. van, Delespaul, Ph., & Os, J. van (2016). A user-developed, user run recovery programme for people with severe mental illness: A randomised control trial. Psychosis, 8(4), 287-300. doi:10.1080/17522439.2016.1172335

Vugt, M. van, Delespaul, Ph., Kroon, H., & Mulder, C.L. (2016). Assertive community treatment and associations with delinquency. International Journal of Law and Psychiatry , 49(september), 93-97. doi:10.1016/j.ijlp.2016.08.001

Michon, H., Busschbach, J.T. van, Stant, D., Vugt, M.D. van, Weeghel, J. van, Kroon, H. (2014). Effectiveness of Individual Placement and Support for people with severe mental illness in the Netherlands: a 30-month randomized controlled trial. Psychiatric Rehabilitation Journal, 37(2), 129-136. doi:10.1037/prj0000061

Michon, H., Busschbach, J. van, Vugt, M. van, Stant, D., Weeghel, J. van (2013). De effectiviteit van Individuele Plaatsing en Steun. Een studie naar de resultaten van vernieuwde arbeidsrehabilitatie in Nederland. In J. van Busschbach (red.), S. van Rooijen (red.), J. van Weeghe (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2013-2014 (pp. 175-185). Amsterdam: SWP.

Vugt, M.D. van, Kroon, H., Delespaul, P.A.E.G, Mulder, C.L. (2013). Assertive Community Treatment and associations with substance abuse problems. Community Mental Health Journal. doi:10.1007/s10597-013-9626-2

Hoof, F. van, Vugt, M. van, Knispel, A., Kroon, H. (2012). Bedden tellen: Afbouw van de intramurale ggz. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(6), 298-309.

Neijmeijer, L., Place, C., Vugt, M., Veldhuizen, R. van, Marle, J. van, Kroon, H. (2012). Forensische (F)ACT. In E. Blaauw (red.), H. Roozen (red.), Handboek forensische verslavingszorg (pp. 223-242). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vugt, M.D. van, Kroon, H., Delespaul, P.A.E.G., Mulder, C.L. (2012). Consumer-providers in assertive community treatment programs: associations with client outcomes. Psychiatric Services, 63(5), 477–481. doi:10.1176/appi.ps.201000549

Vugt, M.D. van, Kroon, H., Delespaul, P.A.E.G., Dreef, F.G., Nugter, A., Roosenschoon, B.J., Weeghel, J. van, Zoeteman, J.B., Mulder, C.L. (2011). Assertive Community Treatment in the Netherlands: outcome and model fidelity. Canadian Journal of Pyschiatry, 56(3), 154–160.

Vugt, M.D. van, Veldhuizen, J.R. van, Bähler, M., Delespaul, Ph., Huffels, N., Mulder, C.L., Nijboer, G., Overdijk, M., Kroon, H. (2011). Ontwikkeling van een modelgetrouwheidsschaal voor functie-assertive community treatment (FACT). Tijdschrift voor Psychiatrie, 53(2), 119-124.

Weeghel, J. van, Lindt, S. van de, Slooff, C., Kar, F. van de, Vugt, M. van, Wiersma, D. (2011). A regional assessment of the quality of care for people with schizophrenia in the Netherlands. Psychiatric Services, 62(7), 789-792.

Erp, N.H.J. van, Vugt, M. van, Verhoeven, D., Kroon, H. (2009). Enhancing systematic implementation of skills training modules for persons with schizophrenia: three stepsforward and two steps back? Psychiatric Rehabilitation Journal, 33(1), 50-52.

Roosenschoon, B.J., Vugt, M. van, Dijk, B. van, Kroon, H. (2008). Implementatie van ACT in Nederland. Discussie over het model en een stand van zaken qua modelgetrouwheid. Rehabilitatie, 17(3), 59-69.

Vugt, M. van, Erp, N. van, Verhoeven, D., Kroon, H. (2008). Implementatie van de Liberman-modules 'omgaan met antipsychotische medicatie' en 'omgaan met psychotische symptomen'. Rehabilitatie, 17(1), 27-32.

Geen resultaten.

Meer in de media