Profiel

Drs. A.M. (Lex) Hulsbosch

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Programma
Zorg & Participatie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(228)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(315)
E-mail
Neem contact op
Lex  Hulsbosch

Bent u benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Boumans, J., Michon, M., Knispel, A., Hulschbosch, L., Lange, A. de., & Kroon. H. (2020). De ambivalentie van werk. Een kwalitatieve verkenning onder mensen met psychische aandoeningen naar aanleiding van achterblijvende arbeidsparticipatiecijfers. Participatie en Herstel, 2, 28.

Michon, H., Hulsbosch, L. & Bergmans, C. (2017). Modeltrouw meten. In Weeghel, J. van & Michon, H. (red), IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun.Coutinho .

Hulsbosch, A.M., Nugter, M.A., Tamis, P., & Kroon, H. (2016). Videoconferencing in a mental health service in The Netherlands: A randomized controlled trial on patient satisfaction and clinical outcomes for outpatients with severe mental illness . Journal of Telemedicine and Telecare(mei). doi:10.1177/1357633X16650096

Place, C., Michon, H., Hulsbosch, L., Kroon, H. (2014). Panel Psychisch Gezien: mensen met aanhoudende psychische aandoeningen in beeld. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 69(6), 35-42.

Geen resultaten.

Meer in de media