Profiel

Dr. J. (Joran) Lokkerbol

Functie
Mathematisch Econoom - Data Scientist
Programma
Epidemiologie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2971(101)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(383)
E-mail
Neem contact op
Online
Joran  Lokkerbol

Expertise

Joran studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde zich de jaren daarna als consultant in het maken van modellen. Sinds 2011 werkt hij bij het Trimbos-instituut, waar hij zich toelegt op het evalueren van de kosteneffectiviteit van zorg in de ggz. In 2012 richtte hij samen met Filip Smit het Centrum voor Economische Evaluatie op. Joran promoveerde in 2015 op het proefschrift Rationalization of Innovation: The Role of Health Economic Evaluation in improving the efficiency of mental health care aan de Vrije Universiteit. Naast zijn positie als hoofd van het Centrum voor Economische Evaluatie werkt hij als post-doc bij het UMCG, waar hij onderzoek doet naar de doelmatigheid van de ggz in Noord-Nederland.

Joran kreeg in 2017 het ZonMw GGZ Fellowship en een Harkness Fellowship toegekend. Hij specialiseerde zich een jaar aan Harvard (Boston, US) en MIT in machine learning. Doel van het vierjarig onderzoek in het kader van het ZonMw GGZ Fellowship is achterhalen welke behandeling het beste gegeven kan worden aan welke groep patiënten. Met deze kennis kan de effectiviteit, kwaliteit en betaalbaarheid van behandelingen voor mensen met angst en depressie in de GGZ worden vergroot.

Inspiratie en missie

Het optimaliseren van het zorgsysteem is een complexe uitdaging waar veel belangen spelen. Idealiter creëren we een zorgsysteem wat effectieve zorg biedt, welke acceptabel is voor de patiënt, gepast bevonden wordt door de behandelaar, maar ook nog eens op de lange termijn betaalbaar is. Juist deze betaalbaarheid (duurzaamheid) brengt een spanning met zich mee, omdat dit een beperking kan opleggen aan de hoeveelheid geleverde zorg op dit moment.

Door de soms tegenstrijdige belangen is het belangrijk om discussies rondom zorgoptimalisatie te ondersteunen met objectieve input over de kosten en effecten van beleidskeuzes. Door beleid te ondersteunen met wetenschappelijke inzichten omtrent de kosten en effecten van zorg en beleidskeuzes hopen we bij te dragen aan een effectief, maar ook duurzaam zorgstelsel.

Bezig met

Het evalueren van kosteneffectiviteit van interventies in de ggz, het uitvoeren van budget impact analyses om in te schatten wat het effect is van interventies op de benodigde budgetten; het ondersteunen van zorginstellingen in het bepalen van hun eigen kosteneffectiviteit en de mogelijkheden om deze verder te verbeteren. 

Nevenfunctie

  • Statistiekdocent in het kader van Lean Six Sigma trainingen voor de industrie

Blogs

Huitsing, G., Barends, S., & Lokkerbol, J. (2020). Cost-Benefit Analysis of the KiVa Anti-Bullying Program in the Netherlands. International Journal of Bullying Prevention. International Journal of Bullying Prevention, 2, 215-224. doi:10.1007/s42380-019-00030-w

Krais, J. T., Wijnen, B., Kupka, R. W., Bohlmeijer, E. T., & Lokkerbol, J. (2020). Economic evaluations of non-pharmacological interventions and cost-of-illness studies in bipolar disorder: A systematic review. Journal of Affective Disorders, 276, 388-401. doi:10.1016/j.jad.2020.06.064

Lokkerbol, J., Wijnen, B., Ruhe, H. G., Spijker, J., Morad, A. , Schoevers, R., . . . Smit, F. (2020). Design of a health-economic Markov model to assess cost-effectiveness and budget impact of the prevention and treatment of depressive disorder. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, Online ahead of print. doi:10.1080/14737167.2021.1844566

Mens K. van, Elzinga, E., Nielen, M., Lokkerbol, J., Poortvliet, R., Donker, G., . . . Beurs, D. de (2020). Applying machine learning on health record data from general practitioners to predict suicidality. Internet Interventions, 21, 100337. doi:10.1016/j.invent.2020.100337

Mens, K. van, Schepper, C. W. M. de, Wijnen, B., Koldijk, S. J., Schnack, H., de Looff, P., Lokkerbol, J., . . . Beurs, D. de (2020). Predicting future suicidal behaviour in young adults, with different machine learning techniques: a population-based longitudinal study. Journal of Affective Disorders, 271, 169-177. doi:10.1016/j.jad.2020.03.081

Pot-Kolder, R., Veling, W., Geraets, C., Lokkerbol, J., Smit, F., Jongeneel, A., Ising, H., & Gaag, M. van der (2020). Cost-Effectiveness of Virtual Reality Cognitive Behavioral Therapy for Psychosis: Health-Economic Evaluation Within a Randomized Controlled Trial. JMIR Research Protocols, 22(5), e17098. doi:10.2196/17098

Wijnen, B. F. M., Lokkerbol, J., Boot, C. Havermans, M., Beek, A. J. van der, & Smit, F. (2020). Implementing interventions to reduce work-related stress among health-care workers: an investment appraisal from the employer’s perspective. International Archives of Occupational and Environmental Health, 93, 123-132. doi:10.1007/s00420-019-01471-y

Bont P. A. J. M. de, Vleugel, B. M. van der, Berg, D. P. G. van den, Roos, C de, Lokkerbol, J., Smit, F., . . . Minnen, A. van (2019). Health–economic benefits of treating trauma in psychosis. European journal of psychotraumatology, 10(1), 1565032. doi:10.1080/20008198.2018.1565032

Huitsing, G., Barends, S., & Lokkerbol, J . (2019). Cost-Benefit Analysis of the KiVa Anti-Bullying Program in the Netherlands. International Journal of Bullying Prevention, 1-10. doi:10.1007/s42380-019-00030-w

Klein, N. S., Wijnen, B. F., Lokkerbol, J., Buskens, E., Elgersma, H. J., Rijsbergen, G. D. van, . . . Nolen W. A. (2019). Cost-effectiveness, cost-utility and the budget impact of antidepressants versus preventive cognitive therapy with or without tapering of antidepressants. BJPsych open, 5(1), e12, 1–9. doi:10.1192/bjo.2018.81

Lokkerbol, J., Geomini, A., Voorthuijsen, J. M. van, Straten, A. van, Tiemens, B., Smit, F., . . . Hiligsmann, M. (2019). A discrete-choice experiment to assess treatment modality preferences of patients with depressive disorder. Journal of Medical Economics, 22(2), 178-186. doi:10.1080/13696998.2018

Lokkerbol, J., Voorthuijsen, J. M., Geomini, A., Tiemens, B., Straten, A. van, Smit, F., . . . Hiligsmann, M. (2019). A discrete-choice experiment to assess treatment modality preferences of patients with anxiety disorder. Journal of Medical Economics, 22(2), 169-177. doi:10.1080/13696998.2018.1555403

Wijnen, B. F. M., Thielen, F. W. , Konings, S., Feenstra, T., Gaag, M. van der, Veling, W., . . . Evers S. M. A. A., Smit, F., Lokkerbol, J. (2019). Designing and Testing of a Health-Economic Markov Model for Prevention and Treatment of Early Psychosis. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research. doi:10.1080/14737167.2019.1632194

Klein, N. S., Wijnen, B. F. M., Lokkerbol, J., Buskens, E., Elgersma, H. J., van Rijsbergen, G. D., . . . Bockting, C. L. H. (2018). Cost-effectiveness, cost-utility, and budget impact of antidepressants versus preventive cognitive therapy with or without tapering antidepressants. BJPsych Open, 5(1). doi:10.1192/bjo.2018.81

Ophuis, R.H., Hiligsmann, M., Lokkerbol, J., & Evers, S.M.A.A. (2018). Early intervention for subthreshold panic disorder in the Netherlands: A model-based economic evaluation from a societal perspective. PLOS One, 13(2). doi:10.1371/journal.pone.0193338

Ophuis, R.H., Lokkerbol, J., Haagsma, J.A., Hiligsmann, M., Ever, S.M.A.A., & Polinder, S. (2018). Value of information analysis of an early intervention for subthreshold panic disorder: Healthcare versus societal perspective. PLOS One, 13(11). doi:10.1371/journal.pone.0205876

Wortman. M.S.H., Lokkerbol, J., van der Wouden, J.C., Visser, B., Horst, H.E. van der, & Olde Hartmann, T.C. (2018). Cost-effectiveness of interventions for medically unexplained symptoms: A systematic review. PLOS One, 13(10). doi:10.1371/journal.pone.0205278

Ising, H.K., Lokkerbol, J., Kraan, T.C., Rietdijk, J., Dragt, S., Klaassen, R.M., ... Smit, F. (2017). Four-year cost-effectiveness of cognitive behavior therapy for preventing first-episode psychosis: the dutch early detection intervention evaluation (EDIE-NL) trial. Schizophrenia Bulletin, 43(2), 365-374. doi:10.1093/schbul/sbw084

Lokkerbol, J., Lokman, S., Janssen, R., Evers, S., & Smit, F. (2017). Rendeert zorgonderzoek in de ggz? Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice (2). doi:10.1007/s12468-017-0014-8

Mens, K. van, Janssen, R.T.J.M., Kloos, M., Lokkerbol, J., Orden, M.L. van, & Tiemens B. (2017). A cost-effectiveness analysis to evaluate a system change in mental healthcare in the Netherlands for patients with depression or anxiety. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research(december). doi:10.1007/s10488-017-0842-x

Wetzelaer, P., Lokkerbol, J., Arntz, A., Aselt, T. van, Smit, F., & Evers, S. (2017). Cost-effectiveness and budget impact of specialized psychotherapy for borderline personality disorder: a synthesis of the evidence. The Journal of Mental Health Policy and Economics, 20(4), 177-190.

Gaag, M. van der, Ising, H., Lokkerbol, J., & Smit, F. (2016). Prognostisch modelleren en proactieve interventie bij psychose: effectiviteit en kosteneffectiviteit. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(10), 695 - 699.

Lokkerbol, J., Nuijen, J., Evers, S., Knegtering, H., Delespaul, P., Kroon, H., & Bruggeman, R. (2016). Doelmatigheidsonderzoek bij mensen met een ernstige psychische aandoening: uitdagingen en oplossingen. Tijdschrift voor psychiatrie , 58(10), 700-705.

Spijker, B. van, Kerkhof, A., Lokkerbol, J., Engels, R., & Smit. F. (2016). Onlinehulp bij suïcidale gedachten: budgetimpactanalyse. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(10), 746-750.

Wetzelaer, P., Lokkerbol, J., Arntz, A., Asselt, A. van & Evers, S. (2016). Kosteneffectiviteit van psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen: een systematisch literatuuronderzoek van economische evaluatiestudies. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58(10), 717-727.

Kooistra, L.C., Wiersma, J.E., Ruwaard, J., Oppen, P. van, Smit, F., Lokkerbol, J. (2014). Blended vs. face-to-face cognitive behavioural treatment for major depression in specialized mental health care: Study protocol of a randomized controlled cost-effectiveness trial. BMC Psychiatry, 14(1), 290. doi:10.1186/s12888-014-0290-z

Lokkerbol, J., Adema, D., Cuijpers, P., Reynolds III, C.F., Schulz, R., Weehuizen, R., Smit, F. (2014). Improving the cost-effectiveness of a healthcare system for depressive disorders by implementing telemedicine: A health economic modeling study. American Journal of Geriatric Psychiatry, 22(3), 253-262. doi:10.1016/j.jagp.2013.01.058

Lokkerbol, J., Weehuizen, R., Mavranezouli, I., Mihalopoulos, C., Smit, F. (2014). Mental health care system optimization from a health-economics perspective: Where to sow and where to reap? Journal of Mental Health Policy and Economics, 17(2), 51-60.

Lokkerbol, J., Adema, D., Graaf, R. de, Have, M. ten, Cuijpers, P., Beekman, A., Smit, F. (2013). Non-fatal burden of disease due to mental disorders in the Netherlands. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48(10), 1591–1599. doi:10.1007/s00127-013-0660-8

Lokkerbol, J., Smit, F., Walburg, J. (2011). Effecten van de eigen bijdrage: drie scenario's. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66(10), 705-708.

Smit, F., Lokkerbol, J., Riper, H., Majo, M.C., Boon, B., Blankers, M. (2011). Modeling the cost-effectiveness of health care systems for alcohol use disorders: how implementation of e-health interventions improves cost-effectiveness. Journal of Medical Internet Research, 13(3), e56. doi:10.2196/jmir.1694

Geen resultaten.

Meer in de media