Profiel

Prof. dr. J.D. (Hans) Kroon

Functie
Programmahoofd Zorg & Participatie
Programma
Zorg & Participatie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(228)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(286)
E-mail
Neem contact op
Hans  Kroon

Nevenfuncties

  • Bestuurslid CCAF
  • Bestuurslid FACT Nederland
  • Bestuurslid Cognitieve fitness

Blogs

Boumans, J., Michon, M., Knispel, A., Hulschbosch, L., Lange, A. de., & Kroon. H. (2020). De ambivalentie van werk. Een kwalitatieve verkenning onder mensen met psychische aandoeningen naar aanleiding van achterblijvende arbeidsparticipatiecijfers. Participatie en Herstel, 2, 28.

Broersen, M., Creemers, D. H. M., Frieswijk, N., Vermulst, A. A., & Kroon, H. (2020). Investigating the critical elements and psychosocial outcomes of Youth Flexible Assertive Community Treatment: a study protocol for an observational prospective cohort study. BMJ Open, 10(4), e035146. doi:10.1136/bmjopen-2019-035146

Broersen, M., Frieswijk, N., Kroon, H., Vermulst, A. A., & Creemers, D. H. M. (2020). Young Patients With Persistent and Complex Care Needs Require an Integrated Care Approach: Baseline Findings From the Multicenter Youth Flexible ACT Study. Frontiers in Psychiatry, 11, 609120. doi:10.3389/fpsyt.2020.609120

Erp, N. van, Zelst, C, van, Delespaul, P., Wagemakers, E., Weeghel, J. van, Brugmans, J., . . . Kroon, H. (2020). Positieve effecten van voorlichting over psychiatrische aandoeningen in de algemene bevolking. Tijdschrift voor Psychiatrie, 62, 481-487.

Gijzen, M., Shields-Zeeman, L., Kleinjan, M., Kroon, H., Roest, H. van der, Bolier, L., Smit, F., & Beurs, D. de (2020). The Bittersweet Effects of COVID-19 on Mental Health: Results of an Online Survey among a Sample of the Dutch Population Five Weeks after Relaxation of Lockdown Restrictions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(23), 9073. doi:10.3390/ijerph17239073

Mulder, N., Weeghel, J. van, Delespaul, P., Bovenberg, F., Berkvens, B., Leeman, E., Kroon, H., Mierlo, T. van; Kienhorst, G. (red.) (2020). Netwerkpsychiatrie: Samenwerken aan herstel en gezondheid. Amsterdam: Boom uitgevers.

Muusse, C., Kroon, H., Mulder, C. L., & Pols, J. (2020). Working on and with Relationships: Relational Work and Spatial Understandings of Good Care in Community Mental Healthcare in Trieste. Culture, Medicine and Psychiatry, 44(4), 544-564. doi:10.1007/s11013-020-09672-8

Neijmeijer, L., Kuiper, C., Kroon, H., & Didden, R. (2020). Experiences of service users with a mild intellectual disability or borderline intellectual functioning with Flexible Assertive Community Treatment: A qualitative study. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 33(5), 1005-1015. https://doi.org/10.1111/jar.12723

Tjaden, C. D., Boumans, J., Mulder, C. L., & Kroon, H. (2020). Embracing the Social Nature of Recovery: A Qualitative Study on the Resource Group Method for People With Severe Mental Illness. Frontiers in Psychiatry(11), 574256. doi:10.3389/fpsyt.2020.574256

Tjaden, C. D., Mulder, C. L., Delespaul, P. A., Arntz, A. R., & Kroon, H. (2020). Attachment as a framework to facilitate empowerment for people with severe mental illness. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, Online Version of Record before inclusion in an issue. https://doi.org/10.1111/papt.12316

Tjaden, C., Mulder, C.L., Boumans, J., Hollander, W. den & Kroon, H. (2020). Uitgangspunten en eerste ervaringen uit een landelijk onderzoek. Participatie en Herstel, 82.

Westen, K. H., Mulder, C. L. ,Kroon, H., & Delespaul, P. H. (2020). De ggz in Oost-Lille: inspiratie voor de praktijk van netwerkzorg in de ggz. Tijdschrift voor Psychiatrie, 6, 465-174.

Westen, K. H., Vugt, M. D. van, Bähler, M., Mulder, C. L., Delespaul, P. H. & Kroon, H. (2020). FACT als onderdeel van wijkgerichte zorg in het (zorg)netwerk. Tijdschrift voor Psychiatrie, 62(4), 298-303.

Duin, D. van, Winter, L. de, Oud, M., Kroon, H., Veling, W., & Weeghel, J. van (2019). The effect of rehabilitation combined with cognitive remediation on functioning in persons with severe mental illness: systematic review and meta-analysis. Psychological Medicine, 49(9), 1414-1425. doi:10.1017/S003329171800418

Neijmeijer, L. J., Korzilius, H. P. L. M., Kroon, H., Nijman, H. L. I., & Didden, R. (2019). Flexible assertive community treatment for individuals with a mild intellectual disability or borderline intellectual functioning: results of a longitudinal study in the Netherlands. Journal of Intellectual Disability Research, 63(8), 1015-1022. doi:10.1111/jir.12619

Tjaden, C. D., Mulder, C. L., Weeghel, J. van, Delespaul, P., Keet, R., Castelein, S., . . . Kroon, H. (2019). The resource group method in severe mental illness: study protocol for a randomized controlled trial and a qualitative multiple case study. International Journal of Mental Health Systems, 13(15). doi: 10.1186/s13033-019-0270-2

Westen, K. H., Vugt, M. D. van, Bähler, M., Delespaul, P. H., & Kroon, H. (2019). De ontwikkeling van de vernieuwde Flexible ACT-schaal: F-ACT-s. Tijdschrift voor Psychiatrie, 61(2), 97-103.

Neijmeijer, L.J., Didden, R., Nijman, H.L.I., & Kroon, H. (2018). Assertive Community Treatment for People With Mild Intellectual Disability or Borderline Intellectual Functioning and Mental Health Problems or Challenging Behavior: State of the Art and Implementation in the Netherlands. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 15(4), 329-342. doi:10.1111/jppi.12254

Spijker, J., Meeuwissen, J., Kroon, H., & Splunteren, P. van (2018). Organisatie van zorg bij comorbiditeit van psychische stoornissen. In P. Spinhoven, C. Bockting, E. Ruhe, & J. Spijker (red.), Comorbiditeit van psychische stoornissen (pp. 165-176). Utrecht: de Tijdstroom.

Boevink, W., Kroon, H., Delespaul, Ph., & Os. J. van (2017). Empowerment according to persons with severe mental Illness: development of the netherlands empowerment list and its psychometric properties. Open Journal of Psychiatry, 7(1). doi:10.4236/ojpsych.2017.71002

Boevink, W., Kroon, H., Vugt, M. van, Delespaul, Ph., & Os, J. van (2016). A user-developed, user run recovery programme for people with severe mental illness: A randomised control trial. Psychosis, 8(4), 287-300. doi:10.1080/17522439.2016.1172335

Boumans, J., Baart, I., Widdershoven, G., & Kroon, H. (2016). Coping with psychotic-like experiences without receiving help from mental health care: A qualitative study. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. doi:10.1080/17522439.2016.1178798

Hulsbosch, A.M., Nugter, M.A., Tamis, P., & Kroon, H. (2016). Videoconferencing in a mental health service in The Netherlands: A randomized controlled trial on patient satisfaction and clinical outcomes for outpatients with severe mental illness . Journal of Telemedicine and Telecare(mei). doi:10.1177/1357633X16650096

Lokkerbol, J., Nuijen, J., Evers, S., Knegtering, H., Delespaul, P., Kroon, H., & Bruggeman, R. (2016). Doelmatigheidsonderzoek bij mensen met een ernstige psychische aandoening: uitdagingen en oplossingen. Tijdschrift voor psychiatrie , 58(10), 700-705.

Vugt, M. van, Delespaul, Ph., Kroon, H., & Mulder, C.L. (2016). Assertive community treatment and associations with delinquency. International Journal of Law and Psychiatry , 49(september), 93-97. doi:10.1016/j.ijlp.2016.08.001

Wamel, A. van, Rooijen, S. van, & Kroon, H. (2015). Integrated treatment: The model and European experiences. In G. Dom (ed.), F. Moggi (ed.), Co-occurring addictive and psychiatric disorders: A practice-based handbook from a European perspective (pp. 27-45). Berlin: Springer Berlin Heidelberg. doi:10.1007/978-3-642-45375-5-3

Michon, H., Busschbach, J.T. van, Stant, D., Vugt, M.D. van, Weeghel, J. van, Kroon, H. (2014). Effectiveness of Individual Placement and Support for people with severe mental illness in the Netherlands: a 30-month randomized controlled trial. Psychiatric Rehabilitation Journal, 37(2), 129-136. doi:10.1037/prj0000061

Place, C., Michon, H., Hulsbosch, L., Kroon, H. (2014). Panel Psychisch Gezien: mensen met aanhoudende psychische aandoeningen in beeld. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 69(6), 35-42.

Delespaul, Ph., Hoof, F. van, Gaag, M. van der, Keet, R., Kroon, H., Mulder, N., Os, J., Slooff, C., Sytema, S., Weeghel, J. van, Wiersma, D. (2013). Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychische aandoening (epa) en hun aantal in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie, 55(6), 427-438.

Hendriksen-Favier, A., Rooijen, S. van, Kroon, H. (2013). Bridging the gap. Levenskwaliteit en toekomstplannen van jonge mensen met psychotische ervaringen. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 68(6), 274–282.

Mulder, C.L., Ruud, T., Bahler, M., Kroon, H., Priebe, S. (2013). The availability and quality across Europe of outpatient care for difficult-to-engage patients with severe mental illness: a survey among experts. International Journal of Social Psychiatry. doi:10.1177/0020764013485941

Neijmeijer, L., Kroon, H. (2013). Forensische patiënten in de ggz: een slag apart? MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 68(3), 128–136.

Roozen, H., Kroon, H., DeFuentes-Merillas, L. (2013). Contingency management. In G. Dom (red.), A. Dijkhuizen (red.), B. van der Hoorn (red.), H. Kroon (red.), Handboek dubbele diagnose (pp. 113-129). Utrecht: De Tijdstroom.

Stobbe, J., Wierdsma, A.I., Kok, R.M., Kroon, H., Depla, M., Roosenschoon, B.J., Mulder, C.L. (2013). Lack of motivation for treatment associated with greater care needs and psychosocial problems. Aging & Mental Health, 17(8), 1052-1058. doi:10.1080/13607863.2013.807422

Vugt, M.D. van, Kroon, H., Delespaul, P.A.E.G, Mulder, C.L. (2013). Assertive Community Treatment and associations with substance abuse problems. Community Mental Health Journal. doi:10.1007/s10597-013-9626-2

Hoof, F. van, Vugt, M. van, Knispel, A., Kroon, H. (2012). Bedden tellen: Afbouw van de intramurale ggz. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(6), 298-309.

Kroon, H. (2012). Tegendraads. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(1/2), 95-96.

Kroon, H. (2012). Bemoeizorg in assertieve teams. In J. Uitermark (eindred.), A.-J. Gielen (eindred.), M. Ham (eindred.), Wat werkt nu werkelijk? Politiek en praktijk van sociale interventies. Amsterdam: Van Gennep.

Leeuw, M. de, Meijel, B. van, Grypdonck, M., Kroon, H. (2012). The quality of the working alliance between chronic psychiatric patients and their case managers: process and outcomes. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 19(1), 1-7. doi:10.1111/j.1365-2850.2011.01741.x

Neijmeijer, L., Place, C., Vugt, M., Veldhuizen, R. van, Marle, J. van, Kroon, H. (2012). Forensische (F)ACT. In E. Blaauw (red.), H. Roozen (red.), Handboek forensische verslavingszorg (pp. 223-242). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Place, C., Hendriksen-Favier, A.I., Wezep, M.J. van, Kroon, H. (2012). YOUTURN: de basismethodiek voor justitiële jeugdinrichtingen in Nederland: van plan naar praktijk. Sancties : Tijdschrift over Straffen en Maatregelen(1), 23-35.

Vugt, M.D. van, Kroon, H., Delespaul, P.A.E.G., Mulder, C.L. (2012). Consumer-providers in assertive community treatment programs: associations with client outcomes. Psychiatric Services, 63(5), 477–481. doi:10.1176/appi.ps.201000549

Busschbach, J. van, Swildens, W., Michon, H., Kroon, H., Os, J. van, Wiersma, D. (2011). Succesvol met de Individuele Rehabilitatie Benadering. In S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische Rehabilitatie. Jaarboek 2010-2011 (pp. 119-132). Amsterdam: SWP.

Kroon, H. (2011). Bezuinigingen. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66(7/8), 579-580.

Michon, H.W.C., Weeghel, J. van, Kroon, H., Schene, A.H. (2011). Illness self-management assessment in psychiatric vocational rehabilitation. Psychiatric Rehabilitation Journal, 35(1), 21-27.

Roosenschoon, B.-J., Slooten, D. van, Kroon, H. (2011). Impressies van het 'first European congress on assertive outreach: crossing borders, gehouden op 5, 6 en 7 oktober 2011 in de Doelen te Rotterdam. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 20(4), 25-28.

Swildens, W., Busschbach, J.T. van, Michon, H., Kroon, H., Koeter, M.W.J., Wiersma, D., Os, J. van (2011). Effectively working on rehabilitation goals: 24-Month outcome of a randomized controlled trial of the Boston Psychiatric Rehabilitation Approach. Canadian Journal of Pyschiatry, 56(12), 751–760.

Vries, S. de, Kamperman, A., Lako, I., Sytema, S., Bervoets, P., Gaag, M. van der, Theunissen, J., Swildens, W., Nugter, A., Kroon, H., Weeghel, J. van, Mulder, N. (2011). Geweld tegen psychiatrische patiënten in Nederland. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66(1/2), 8-19.

Vugt, M.D. van, Kroon, H., Delespaul, P.A.E.G., Dreef, F.G., Nugter, A., Roosenschoon, B.J., Weeghel, J. van, Zoeteman, J.B., Mulder, C.L. (2011). Assertive Community Treatment in the Netherlands: outcome and model fidelity. Canadian Journal of Pyschiatry, 56(3), 154–160.

Vugt, M.D. van, Veldhuizen, J.R. van, Bähler, M., Delespaul, Ph., Huffels, N., Mulder, C.L., Nijboer, G., Overdijk, M., Kroon, H. (2011). Ontwikkeling van een modelgetrouwheidsschaal voor functie-assertive community treatment (FACT). Tijdschrift voor Psychiatrie, 53(2), 119-124.

Stobbe, J., Mulder, N.C.L., Roosenschoon, B.J., Depla, M., Kroon, H. (2010). Assertive community treatment for elderly people with severe mental illness. BMC Psychiatry, 10(84).

Erp, N.H.J. van, Vugt, M. van, Verhoeven, D., Kroon, H. (2009). Enhancing systematic implementation of skills training modules for persons with schizophrenia: three stepsforward and two steps back? Psychiatric Rehabilitation Journal, 33(1), 50-52.

Kroon, H. (2009). The Cochrane and beyond. Mental Health and Substance Use: dual diagnosis, 2(2), 83–87.

Verhaegh, M. J. M., Bongers, I.M.B., Kroon, H., Garretsen, H. F. L. (2009). Model fidelity of assertive community treatment for clients with first-episode psychosis: A target group-specific application. Community Mental Health Journal, 45(1), 12–18.

Wamel, A. van, Kroon, H., Rooijen, S. van (2009). Systematic implementation of integrated dual disorders treatment in The Netherlands. Mental Health and Substance Use: dual diagnosis, 2(2), 101–110.

Boevink, W., Kroon, H., Giesen, F. (2008). Controle herwinnen over het eigen leven. Een conceptuele verkenning van het begrip "empowerment" van mensen met een psychishce handicap. Rehabilitatie, 17(4), 16-26.

Boevink, W., Plooy, A., Giesen, F., Kroon, H. (2008). Lijfsbehoud, levenskunst, verbondenheid en goede hulp; wat mensen met psychische handicaps nodig hebben om zichzelf te helpen. In A. Plooy (red.), S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2008-2009 (pp. 15-32). Amsterdam: SWP.

Franx, G., Kroon, H., Grimshaw, J., Drake, R., Grol, R., Wensing, M. (2008). Organizational change to transfer knowledge and improve quality and outcomes of care for patients with severe mental illness: A systematic overview of reviews. Canadian Journal of Psychiatry / Revue Canadienne de Psychiatrie, 53(5), 294–305.

Michon, H.W.C., Have, M. ten, Kroon, H., Weeghel, J. van, Graaf, R. de, Schene, A.H. (2008). Mental disorders and personality traits as determinants of impaired work functioning. Psychological Medicine, 38, 1627–1637. doi:10.1017/S0033291707002449

Rooijen, S. van, Kroon, H., Wamel, A. van (2008). Geïntegreerde behandeling voor cliënten met psychische stoornissen en verslavingsproblemen. In A. Plooy (red.), S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2008-2009 (pp. 243-262). Amsterdam: SWP.

Roosenschoon, B.J., Vugt, M. van, Dijk, B. van, Kroon, H. (2008). Implementatie van ACT in Nederland. Discussie over het model en een stand van zaken qua modelgetrouwheid. Rehabilitatie, 17(3), 59-69.

Verhaegh, G., Bongers, I., Kroon, H., Garretsen, H. (2008). Cliënten als ervaringsdeskundig interviewer in wetenschappelijk onderzoek. Rehabilitatie, 17(3), 29-36.

Vugt, M. van, Erp, N. van, Verhoeven, D., Kroon, H. (2008). Implementatie van de Liberman-modules 'omgaan met antipsychotische medicatie' en 'omgaan met psychotische symptomen'. Rehabilitatie, 17(1), 27-32.

Dijk, B.P. van, Mulder, C.L., Roosenschoon, B.J., Kroon, H., Bond, G.R. (2007). Dissemination of assertive community treatment in the Netherlands. Journal of Mental Health, 16(4), 529-535.

Erp, N.H.J. van, Giesen, F.B.M., Weeghel, J. van, Kroon, H., Michon, H.W.C., Becker, D., McHugo, G.J., Drake, R.E. (2007). A multisite study of implementing supported employment in the Netherlands. Psychiatric Services, 58(11), 1421-1426.

Giesen, F., Erp, N. van, Weeghel, J. van, Michon, H., Kroon, H. (2007). De implementatie van Individual Placement and Support in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49(9), 611-621.

Goossens, P.J.J., Knoppert- van der Klein, E.A.M., Kroon, H., Achterberg, T. van (2007). Self-reported care needs of outpatients with a bipolar disorder in the Netherlands. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14, 549–557.

Pols, J., Kroon, H. (2007). The Importance of holiday trips for people with chronic mental health problems. Psychiatric Services, 58(2), 262-265.

Swildens, W., Busschbach, J.T. van, Michon, H., Kroon, H. (2007). Individuele rehabilitatiebenadering (IRB) bij ernstige psychiatrische stoornissen : effect op rehabilitatiedoelen en kwaliteit van leven. In A.H. Schene (eindred.), Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie 2007-2008 (pp. 335-352). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Verhaegh, M.J.M., Bongers, I.M.B., Kroon, H., Garretsen, H.F.L. (2007). Assertive Community Treatment bij patiënten met een eerste psychose; modelgetrouwheid en doelgroepspecifieke aanpassingen. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49(11), 789-798.

Weeghel, J. van, Kroon, H., Mulder, L.C. (2007). Assertive Community Treatment. In J.N. Keeman (red.), P.W. de Leeuw (red.), J.A. Mazel (red.), F.G. Zitman (red.), Jaarboek huisartsgeneeskunde (pp. 72-83). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.