Profiel

Drs. A. (Aafje) Knispel

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Programma
Zorg & Participatie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(228)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(454)
E-mail
Neem contact op
Aafje  Knispel

Bent u benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Boumans, J., Michon, M., Knispel, A., Hulschbosch, L., Lange, A. de., & Kroon. H. (2020). De ambivalentie van werk. Een kwalitatieve verkenning onder mensen met psychische aandoeningen naar aanleiding van achterblijvende arbeidsparticipatiecijfers. Participatie en Herstel, 2, 28.

Knispel, A., Muusse, C. & Pols, J. (2019). Beleid met een zorginhoudelijk hart. In Boumans, J., Knispel, A., Kroon, H., Michon, H., Meije, D., Muusse, C., Pols, P., Vijselaar, J., & Weeghel, J. van (Eds.), Alles overziend bij de mens uitgekomen: analyses van 20 jaar GGZ beleid door Frank van Hoof (pp. 6-10). Utrecht: Trimbos-insituut.

Knispel, A. & Van Erp, N. (2019). Pilot samenwerking ervaringsdeskundigen en sociaal werkers in de wijk. Participatie en Herstel, 4, 11-21.

Hoof, F. van, Knispel, A., Aagaard, J., Schneider, J., Beeley, C., Keet, R., & Putten, M. van (2015). The role of national policies and mental health care systems in the development of community care and community support: An international analysis. Journal of Mental Health, 24(4), 202-207. doi:10.3109/09638237.2015.1036973

Hoof, F. van, Knispel, A. (2013). Nationale stelsels en overheidsbeleid rond ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning. In J. van Busschbach (red.), S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2013-2014 (pp. 39-49). Amsterdam: SWP.

Knispel, A., Hoof, F. van (2013). Ambulante zorg en maatschappelijke ondersteuning: een internationale vergelijking van overheidsbeleid. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid.

Hoof, F. van, Vugt, M. van, Knispel, A., Kroon, H. (2012). Bedden tellen: Afbouw van de intramurale ggz. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 67(6), 298-309.

Hoof, F. van, Knispel, A. (2011). Financiering van rehabilitatie: kader, knelpunten en oplossingsrichtingen. In S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010-2011 (pp. 283-295). Amsterdam: SWP.

Knispel, A., Voordouw, I., Onrust, S. (2011). Implementatie van groepsinterventies in de preventieve GGz: welke factoren beïnvloeden de beslissing om wel of niet met een interventie te gaan werken? TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 89(1), 35-42.

Feltz-Cornelis, C.M. van der, Knispel, A., Elfeddali, I. (2008). Treatment of mental disorder in the primary care setting in the Netherlands in the light of the new reimbursement system: a challenge? International Journal of Integrated Care, 8, 1-14.

Geen resultaten.

Meer in de media