Profiel

C.G.R. (Christien) Muusse

Functie
Wetenschappelijk medewerker A
Programma
Reïntegratie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(228)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(284)
E-mail
Neem contact op
Christien  Muusse

Bent u benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op.

Boumans, J., & Muusse, C.M. (2017). De herstelacademie: hype of een prachtkans voor empowerment? Reflecties naar aanleiding van een onderzoek naar Enik Recovery College. Participatie en Herstel, 26(1), 3-13.

Muusse, C., & Rooijen, S. van (2017). Lessen uit Triëst? Van burgerrechten naar burgerschap. Participatie en Herstel van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen, 26(3), 42-49.

Muusse, C., Tuynman, M., Planije, M. (2014). Mysterieuze gasten: Onderzoek naar de maatschappelijke opvang met dak- en thuislozen als medeonderzoekers. Kwalon, 19(1), 38-46.

Muusse, C., Bosma, M., Leenders, P. (2013). Groepsgerichte behandeling. In G. Dom (red.), A. Dijkhuizen (red.), B. van der Hoorn (red.), H. Kroon (red.), Handboek dubbele diagnose (pp. 132-146). Utrecht: De Tijdstroom.

Muusse, C. (2011). Verslaving en geestelijke gezondheid. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66(4), 242-244.

Muusse, C. (2011). Van de straat, en dan? Een gespreksgroep voor verslaafde dak- en thuislozen. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 66(3), 136-146.

Henskens, R., Muusse, C. (2009). Van beheersen naar betrokkenheid. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64(6), 437-449.

Muusse, C., Henskens, R., Rooijen, S. van (2008). Zelfhulp en de verslavingszorg: op weg naar meer contact. Verslaving : Tijdschrift over Verslavingsproblematiek, 4(4), 57-66.

Landelijke toegang opnieuw bekeken

Herhalingsonderzoek naar de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang · 2015

Download

Zuid-Holland Noord op koers

Evaluatie Regionaal Kompas Zuid-Holland Noord 2008-2013 · 2014

Download

Opvang landelijk toegankelijk?

Onderzoek naar regiobinding en landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang · 2013

Download

Nu leef je zelf

Een onderzoek naar zelfbeheer in de maatschappelijke opvang · 2012

Download