Profiel

Drs. N.H.J. (Nicole) van Erp

Functie
Senior wetenschappelijk medewerker
Programma
Reïntegratie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(228)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(238)
E-mail
Neem contact op
Online
Nicole van Erp

Expertise

Onderzoek                                                                     

Ruim twintig jaar doe ik onderzoek naar de begeleiding en re-integratie van mensen met (ernstige) psychische aandoeningen. De inhoud van projecten bevindt zich vaak op het snijvlak van de ggz en het sociale domein, zoals sociale participatie (begeleid leren en werken, dagbesteding), herstel en empowerment, destigmatisering en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ik heb veel ervaring op het terrein van kwalitatief onderzoek, implementatie- en evaluatieonderzoek, kennissynthese en in de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden (richtlijnen, generieke modules).

Projectleiding                                                                  

De laatste tien jaar geef ik leiding aan projectteams die in grootte variëren van drie tot acht personen. Omdat het veelal gaat om praktijkgericht onderzoek zijn de teams vaak samengesteld uit onderzoekers en praktijkwerkers uit de ggz en maatschappelijke organisaties (opleidingen, re-integratiebureaus, cliëntenorganisaties). Als projectleider stuur ik onderzoekers en implementatiemedewerkers aan en ben ik verantwoordelijk voor de kwaliteit en het management van het onderzoek. Ook onderhoud ik de contacten met opdrachtgevers.

Inspiratie en missie

Mijn persoonlijke missie is om de kwaliteit van leven van en de zorg voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen te verbeteren en te voorkomen dat zij aan de zijlijn komen te staan.

Lopende projecten

  • Ontwikkeling Leerplan Ervaringsdeskundigheid
    Ontwikkeling van een Leerplan Ervaringsdeskundigheid op MBO4 en HBO5 niveau in opdracht van GGZ Nederland en RIBW Alliantie. Uitgevoerd door Trimbos-instituut en Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met ROC Zadkine en Hogeschool Fontys.
  • Handelingsprotocol psychotische stoornissen forensische ggz
    Ontwikkeling en implementatie van een handelingsprotocol voor forensisch psychiatrische patiënten met psychotische stoornissen in opdracht van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Uitgevoerd door Trimbos-instituut in samenwerking met Fivoor, Inforsa, De Woenselse Poort (GGzE).

Links

Ham, A.J.van de, Erp, N, van, & Broerse, E.W. (2015). Monitoring and evaluation of patient involvement in clinical practice guideline development: Lessons from the Multidisciplinary Guideline for Employment and Severe Mental Illness, the Netherlands. Health Expectations(June), 1-12. doi:10.1111/hex.12370

Erp, N. van, Michon, H., Duin, D. van, Weeghel, J. van (2013). Ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn ‘Werk en ernstige psychische aandoeningen’. Tijdschrift voor Psychiatrie, 55(3), 193-202.

Erp, N. van, Michon, H., Duin, D. van, Weeghel, J. van (2013). Multidisciplinaire richtlijn Werk en ernstige psychische aandoeningen. In J. van Busschbach (red.), S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2013-2014 (pp. 186-197). Amsterdam: SWP.

Erp, N. van, Place, C. (2011). Familiebetrokkenheid en familieinterventies in de langdurige ggz. In S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2010-2011 (pp. 133-148). Amsterdam: SWP.

Erp, N.H.J. van, Hendriksen-Favier, A.I., Boer, M. (2010). Training and employment of consumer provider employees in Dutch mental health care. Psychiatric Rehabilitation Journal, 34(1), 65-67.

Place, C., Erp, N. van (2010). Familieleden in de ggz: interventies en betrokkenheid in de zorg. Tijdschrift voor Rehabilitatie, 19(1), 30-42.

Erp, N.H.J. van, Vugt, M. van, Verhoeven, D., Kroon, H. (2009). Enhancing systematic implementation of skills training modules for persons with schizophrenia: three stepsforward and two steps back? Psychiatric Rehabilitation Journal, 33(1), 50-52.

Erp, N. van, Hendriksen, A., Boer, A. (2009). Begeleiders met ervaringsdeskundigheid in GGZ-teams. MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 64(7/8), 638-651.

Erp, N. van, Michon, H. (2008). Integratie van mensen met ernstige psychische stoornissen in betaald werk. In A. Plooy, S. van Rooijen (red.), J. van Weeghel (red.), Psychiatrische rehabilitatie. Jaarboek 2008-2009 (pp. 143-154). Amsterdam: SWP.

Vugt, M. van, Erp, N. van, Verhoeven, D., Kroon, H. (2008). Implementatie van de Liberman-modules 'omgaan met antipsychotische medicatie' en 'omgaan met psychotische symptomen'. Rehabilitatie, 17(1), 27-32.

Boland, G., Smits, C., Vries, W. de, Erp, R (2007). . MGv: Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 62(6), 487-499.

Erp, N.H.J. van, Giesen, F.B.M., Weeghel, J. van, Kroon, H., Michon, H.W.C., Becker, D., McHugo, G.J., Drake, R.E. (2007). A multisite study of implementing supported employment in the Netherlands. Psychiatric Services, 58(11), 1421-1426.

Giesen, F., Erp, N. van, Weeghel, J. van, Michon, H., Kroon, H. (2007). De implementatie van Individual Placement and Support in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49(9), 611-621.