Profiel

Drs. M.P. (Michel) Planije

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Programma
Reïntegratie
Secretariaat
+31 (0)30 - 2959(228)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(241)
E-mail
Neem contact op
Michel  Planije

Expertise

  • (kwalitatief) onderzoek
  • (beleids)evaluatie
  • monitoring (gemeentelijk beleid)
  • vraagstukken over maatschappelijke opvang/beschermd wonen

Ruime ervaring met monitoring van gemeentelijk beleid rondom de maatschappelijke opvang, Wet maatschappelijke ondersteuning en sociaal kwetsbare mensen. Ruime ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethodieken onder dak- en thuisloze mensen, mensen met psychische aandoeningen (groepsinterviews, focusgroepbijeenkomsten en diepte-interviews).

Inspiratie en missie

Opereren op het snijvlak van beleid, onderzoek en praktijk - Delen van kennis - Werken aan maatschappelijk relevante vraagstukken - Bijdragen aan het zoveel mogelijk laten meedoen van sociaal kwetsbare mensen in de samenleving

Lopende projecten

  • ‘Verwarde mensen’ in Flevoland
  • Groot Uitgaansonderzoek
  • Cliëntervaringen in de intramurale maatschappelijke opvang

Muusse, C., Tuynman, M., Planije, M. (2014). Mysterieuze gasten: Onderzoek naar de maatschappelijke opvang met dak- en thuislozen als medeonderzoekers. Kwalon, 19(1), 38-46.

Planije, P., Tuynman, M. (2013). Homelessness policy in the Netherlands: nationwide access to shelter under pressure from local connection criteria? European Journal of Homelessness, 7(2), 183-202.

Toekomst Beschermd Wonen

Vooronderzoek beleidsplan Beschermd Wonen Nijmegen Rivierenland · 2017

Download

Opvang en beschermd wonen Amersfoort

Analyse van omvang, cliëntkenmerken, hulpvraag en ondersteuningsbehoeften · 2017

Download

Verwarring in Flevoland

Verkennend onderzoek naar signalen over 'verwarde personen' · 2016

Download

Landelijke toegang opnieuw bekeken

Herhalingsonderzoek naar de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang · 2015

Download

Gezinnen in de maatschappelijke opvang

Opvang en ondersteuning van dakloze gezinnen · 2015

Download

Monitor Stedelijk Kompas 2013

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten · 2014

Download

Zuid-Holland Noord op koers

Evaluatie Regionaal Kompas Zuid-Holland Noord 2008-2013 · 2014

Download

Het kan dus!

Een doorbraak in het Nederlandse dakloosheidsbeleid. Evaluatie Plan van Aanpak maatschappelijke opvang in de vier grote steden, 2006-2014 · 2014

Download

Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang

Rapportage 2013-2014: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht · 2014

Download

Monitor Stedelijk Kompas 2012

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten · 2013

Download

Opvang landelijk toegankelijk?

Onderzoek naar regiobinding en landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang · 2013

Download

Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang

Rapportage 2011: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht · 2013

Download

Monitor Stedelijk Kompas 2011

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten · 2013

Download

Nu leef je zelf

Een onderzoek naar zelfbeheer in de maatschappelijke opvang · 2012

Download

Monitor Stedelijk Kompas 2010

Plan van aanpak maatschappelijke opvang in 39 centrumgemeenten · 2011

Download