Cloé Geboers

Promotieonderzoek

Impact of tobacco taxation on smoking in the Dutch context.

Toelichting

Het verhogen van tabaksaccijns is een van de meest (kosten)effectieve maatregelen om roken te ontmoedigen. In dit project, wat onderdeel is van het International Tobacco Control (ITC) Policy Evaluation project, onderzoeken wij de impact van tabaksaccijns op rookgedrag in Nederland, bijvoorbeeld: “In hoeverre leidt een accijnsverhoging tot stopgedrag?”.

Promotoren / Co-promotoren

  • Promotor: Prof. Dr. Marc Willemsen (Trimbos-instituut en Maastricht University)
  • Promotor: Prof. Dr. Gera Nagelhout (Maastricht University en Avans Hogeschool)
  • Promotor: Prof. Dr. Hein de Vries (Maastricht University)
  • Co-promotor: Dr. Math Candel  (Maastricht University)

Universiteit

Universiteit Maastricht

Publicaties

Gepubliceerde papers promotie onderzoek

Gepubliceerde papers (co-auteurschap)