Claudia van der Velden

Expertise

De rode draad in mijn werk is persoonsgericht werken. Ik ondersteun en begeleid verpleeg-en verzorgingshuizen bij het implementeren van een persoonsgerichte werkhouding. Niet alleen als het gaat over hoe verzorgend personeel met bewoners omgaat, maar ook hoe er in een organisatie op een persoonlijke manier met elkaar wordt omgegaan. In de trajecten richten we ons daarom op alle lagen van de organisatie en gebruiken verschillende (leer)methode om deze omslag te bewerkstelligen. Op persoonsgerichtwerken.nl is hierover mee te lezen.

Daarnaast richt ik me binnen het programma ouderen op de ondersteuning van mensen met dementie en hun naasten. Hoe kunnen ze bijvoorbeeld (samen) zo goed mogelijk met de diagnose omgaan, hoe ga je om met veranderend gedrag bij je naaste en hoe hou je het als mantelzorger zelf zo lang mogelijk vol?

Inspiratie

Al vanaf jongs af aan heb ik een affiniteit met de ouderenzorg. Toen ik gezondheid- en levenswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ging studeren wist ik al dat ik de geleerde lessen wilde toepassen in de ouderenzorg. Maar ook door mijn baantjes in de thuiszorg en in een verpleeghuis merkte ik dat ik nog veel kon betekenen. Toen ook mijn opa Alzheimer dementie kreeg, en wij als directe omgeving tegen zoveel muren opliepen, wist ik het helemaal zeker: ik wil hier iets aan veranderen.

Missie

Mijn missie is dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk een zelfstandig en normaal leven kunnen leven, op een manier dat bij hen past. Of dit nu thuis is, of in een verpleeghuis. Wat ik daarbij belangrijk vind is dat we er naar streven dat mensen zich gelukkig kunnen voelen, hun eigen identiteit kunnen bewaren, zich geborgen kunnen voelen en zinvolle en passende bezigheden hebben.

Vanuit het perspectief van de omgeving van kwetsbare ouderen is het van belang dat we ons er continu van bewust zijn dat ieder mens uniek is en dat iedereen op een andere manier invulling geeft aan bepaalde behoeften. Hierbij écht aansluiten is persoonsgericht werken.

Lopend project/Bezig met…

–      E-learning leren over dementie: een e-learning module waarbij verzorgend personeel op een persoonsgerichte manier met mensen met dementie leren omgaan.
–      Persoonsgerichte werktrajecten: ondersteuning van de implementatie van persoonsgericht werken in verzorgings- en verpleeghuizen. Momenteel bij de volgende organisaties: Careyn, Pieter van Foreest, Salem, Zorgcirkel, Zonnehuisgroep Noord, Talant, Huis ter Leede.

–      Zorginhoudelijke Modules: een praktische handreiking over de communicatie met mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrokken zorgprofessionals: hoe te handelen voor verpleegkundigen en verzorgenden in de dementiezorg.

–      iSupport: een internationale online interventie voor mantelzorgers van mensen met dementie.

–      Dementiebril: een virtuele omgeving, waarbij mantelzorgers en zorgprofessionals van mensen met dementie leren in te leven in iemand met dementie door middel van een VR-bril en een bijpassende e-learning.
Nevenfuncties

Links naar relevante pagina’s

Meer weten over hoe wij samen met u de zorg voor kwetsbare ouderen kunnen verbeteren? Of over persoonsgerichte zorg, de monitor woonvormen dementie of onze andere diensten? Kijk dan op de pagina van het Programma Ouderen.

Nevenfuncties

Dementie Care Mapper: helpt de stap zetten naar betere zorg voor mensen met dementie.