Annemarie Luik

Annemarie Luik werkt als programmahoofd van het programma Epidemiologie, Data, Evaluatie en Monitoring (EpiDEM) bij het Trimbos Instituut. Daarnaast is ze als universitair docent werkzaam bij het Erasmus MC, waar ze ook onderzoeksleider Psychiatrische Epidemiologie voor het ERGO onderzoek is. In haar functie als programmahoofd geeft ze leiding aan een team met uitgebreide kennis op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, waaronder monitorstudies, cohort onderzoeken, gerandomiseerde interventie onderzoeken, economische evaluaties en machine learning.  Annemarie heeft een achtergrond in de epidemiologie (PhD 2015, MSc 2012) en psychologie (MSc 2008) en haar onderzoek focust zich vooral op slaap en mentale gezondheid.

Sinds 2023 is zij voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Slaap- en Waak Onderzoek (NSWO).

 

Nevenfunctie:

Annemarie Luik is Universitair Docent en Onderzoeksleider Psychiatrische Epidemiologie van het ERGO onderzoek aan het Erasmus MC te Rotterdam.

 

Links

Publicaties op Google Scholar

Orcid

Erasmus MC