Erkende interventie: Omgaan met antipsychotische medicatie

Doel van de module is om deze mensen de vaardigheden rond het gebruik van antipsychotische medicatie aan te leren die ze nodig hebben om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Achterliggend doel is het vergroten van medicatietrouw.

Doelgroep

De Liberman Module Omgaan met antipsychotische medicatie is bedoeld voor  cliënten die gebruik maken van antipsychotische medicatie; meestal mensen met schizofrenie of psychotische stoornissen en in een enkel geval met een bipolaire stoornis met psychotische episoden.

Aanpak

De Liberman modules zijn vaardigheidstrainingen. Dat betekent dat volgens een vaste structuur en via kleine stapje vaardigheden voor het dagelijkse leven worden aangeleerd. De methode is die van errorless learning of leren door succeservaringen; deelnemers kunnen geen fouten maken want de stappen worden aangepast aan hun vermogens. Omdat deze methode deelnemers ook intrinsiek motiveert is een uitgebreide motivatie bij de start van de trainingen niet noodzakelijk.

Materiaal

Elke module bestaat uit een handleiding voor de trainer(hulpverlener) een werkboek voor de deelnemer en een instructie-DVD. Daarnaast wordt bij elke module een Cd-rom geleverd met een PowerPoint die kan worden gebruikt bij de lessen en waarvan desgewenst posters kunnen worden gemaakt ter ondersteuning van de verbale instructies.

Onderbouwing

De module is gebaseerd op effectief gebleken principes uit de leertheorie en de (cognitieve) gedragstherapie en daarnaast op de kennis m.b.t de cognitieve mogelijkheden en beperkingen van mensen met ernstige psychiatrische stoornissen, in het bijzonder met schizofrenie, die in veel neurobiologische studies naar voren zijn gekomen.
De module is uitgebreid getest in meerdere landen en continenten.

Onderzoek

Uit diverse RCT’s komt naar voren dat deze module effectief is als het gaat om een toename van kennis en vaardigheden, sociaal functioneren en vermindering van terugval/heropname.

Multidisciplinaire Richtlijnen

De Liberman modules zijn opgenomen in de Richtlijn Schizofrenie (2012); aanbevolen wordt om de toepassing ervan samen te laten gaan met goede trials, omdat de evidentie nog beperkt is.