Erkende interventie: Omgaan met verslaving

Doel van de module is dat deelnemers beschikken over de vaardigheden om af te zien van verslavingsgedrag en om vervangende activiteiten te ontplooien waaraan zij plezier beleven, zodat zij een zo zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden.

Doelgroep

De Liberman Module Omgaan met verslaving is bedoeld voor cliënten die last hebben van psychiatrische symptomen en daarnaast verslaafd zijn aan middelen en vaardigheden missen in het omgaan met hun verslaving en co-morbide psychiatrische problematiek.

Aanpak

De module Omgaan met verslaving is een vaardigheidstraining. Dat betekent dat volgens een vaste structuur en via kleine stapjes vaardigheden voor het dagelijkse leven worden aangeleerd. De methode is die van errorless learning of leren door succeservaringen; deelnemers kunnen geen fouten maken want de stappen worden aangepast aan hun vermogens. Omdat deze methode deelnemers ook intrinsiek motiveert is een uitgebreide motivatie bij de start van de trainingen niet noodzakelijk.

Materiaal

De module bestaat uit een handleiding voor de trainer (hulpverlener), een werkboek voor de deelnemer en een instructie-DVD. Daarnaast wordt bij deze module een Cd-rom geleverd met een PowerPoint die moeten worden gebruikt bij de lessen (de zogenaamde sleutelkaarten) ter ondersteuning van de verbale instructies.

Onderbouwing

De module is gebaseerd op effectief gebleken principes uit de leertheorie en de (cognitieve) gedragstherapie en daarnaast op kennis m.b.t. de cognitieve mogelijkheden en beperkingen van mensen met ernstige psychiatrische stoornissen, die in veel neurobiologische studies naar voren is gekomen. De module baseert zich daarnaast op effectief gebleken concepten in de behandeling van verslavingsgedrag zoals motivational interviewing.

Onderzoek

Er is weinig onderzoek gedaan naar deze module; gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. Enkele buitenlandse studies geven eerste aanwijzingen voor positieve effecten van deze module, onder andere een toename van medicatie-therapietrouw, een afname van symptomen en verbetering van psychosociaal functioneren.

Goed onderbouwd

De Liberman Module Omgaan met Verslaving is helder onderbouwd en goed uitvoerbaar. Er heeft nog geen gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek plaatsgevonden naar deze module. Enkele buitenlandse studies geven eerste aanwijzingen voor positieve effecten van deze module, onder andere een toename van medicatie-therapietrouw, een afname van symptomen en verbetering van psychosociaal functioneren.

Erkend door

Erkenningscommissie Langdurige GGZ
11 mei 2016

Download volledige omschrijving