Erkende interventie: Health4U

Het doel van Health4U is een gezonde(re) leefstijl te verkrijgen door het verbeteren van beweeg- en eetgewoonten.

Doel

  • Metabole parameters te verbeteren (buikomvang, triglyceriden, LDL, HDL, bloeddruk, bloedsuiker).
  • Gewichtstoename dan wel gewichtsafname te voorkomen.
  • Gezonder te eten.
  • Gezonder te bewegen.
  • Gezonder te denken en te doen bij negatieve gevoelens en emoties.

Doelgroep

Health4U is ontwikkeld voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen die problemen hebben op het gebied van leefstijl.

Aanpak

Health4U is een vaardigheidstraining voor het ontwikkelen van een gezonde(re) leefstijl. Tijdens de introductiefase stellen de deelnemers samen met de Health4U coaches vast welke aandachtsgebieden de deelnemer op het vlak van zijn leefstijl wil verbeteren. Tijdens de trainingsfase onderzoeken de deelnemers welke gezonde(re) eet- en leefgewoonten het beste passen bij hun eigen (leef)stijl. Er wordt een begin gemaakt met gedragsverandering door, stap-voor-stap en op maat, gezondere alternatieven uit te proberen en vervolgens deze goede voornemens in te passen in het dagelijks leven.

De Health4U basistraining (Introductie, Training en Evaluatie) bestaat uit 18 wekelijkse bijeenkomsten, verdeeld over ongeveer 5 maanden. De bijeenkomsten duren 1 a 1,5 uur. De follow-up periode wordt aangepast aan de wensen van de deelnemers.

Materiaal

Health4U Coaches hebben de Training tot Health4U Coach gevolgd en beschikken over een map met de Health4U-handleiding. Op www.health4U.nu staat additionele informatie waartoe de getrainde Health4U Coach (middels een wachtwoord) toegang heeft, waaronder: Tips & Trics, wervingsmateriaal en ondersteunende formulieren. Deze zjin ontwikkeld door ervaringsdeskundigen en ervaren Health4U Coaches. Alle deelnemers aan Health4U ontvangen de speciaal voor Health4U ontworpen: deelnemersmap, recepten en ondersteunende materialen zoals koelkastmagneten en na afloop van de training een deelnemerscertificaat.

Onderbouwing

Vergeleken met de algemene bevolking hebben patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) een verhoogd cardiovasculair risico. Dit wordt mede veroorzaakt door de vaak ongezonde levensstijl van mensen met EPA: weinig lichaamsbeweging, slechte voedingsgewoonten, overgewicht, veel roken en het gebruik van andere verslavende middelen. Met de volgende elementen van Health4U wordt gewerkt aan het bereiken van de doelen:

A. Het reduceren van het cardiovasculair risico en gewichtsafname door uitwisselen van ervaringen, elkaar aanreiken van tips en samen dingen ondernemen.

B. Multidimensionele aanpak door verbeteren van voeding en stimuleren van bewegen middels cognitief gedragstherapeutische interventies en motiverende strategieën.

C. Aansluiten bij wensen en mogelijkheden deelnemers.

D. Nadruk op leuke en positieve succesverhalen.

E. Zelf efficiency, autonomie en lotgenootschap stimuleren.

Onderzoek

Uit een pilot study blijkt dat deelnemers drie maanden na de training een significante daling hebben in gewicht en BMI. De psychische klachten zijn afgenomen, de algemene competentieverwachting is toegenomen en er zijn meer actieve contacten met lotgenoten. Effectonderzoek is wenselijk.

Goed onderbouwd

Health4U is goed uitvoerbaar en helder onderbouwd. Effectonderzoek is gewenst. De erkenning geldt voor de uitvoering als groepsinterventie; niet voor de individuele variant.

Erkend door

Deelcommissies Langdurige GGZ en Centrum Gezond Leven
11 mei 2016

Download volledige omschrijving