Preventieproject aanstaande en pas bevallen moeders

In samenwerking met diverse partijen zijn we gestart met een landelijk project gericht op de preventie van depressie bij aanstaande en pas bevallen moeders (2019-2021). Dit project maakt onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie (MJP) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met het MJP wil VWS vooral dat de keten van bewustwording, signalering, bespreken, verwijzen en toeleiden naar (preventieve) interventies wordt versterkt.

Vragen?

featured_image
Tessa van Doesum
Wetenschappelijk medewerker Mentale Gezondheid & Preventie

Verbetering samenwerking

Het doel van dit project is het verbeteren van de samenwerking in de geboortezorgketen. Hierbij moeten depressieve klachten bij aankomende en pas bevallen moeders tijdig gesignaleerd worden. Ook moeten deze vrouwen met depressieve klachten naar de juiste behandeling of begeleiding worden toegeleid en ondersteund.

Samenwerkingspartijen

Dit project voeren we uit samen met:

  • GGD Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland (GGD GHOR Nederland)
  • Academische Werkplaats Jeugd in Twente (AWJT)
  • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
  • Nederlandse Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)

Fase 1: inventarisatie

Om inzicht te krijgen in verbetermogelijkheden van het vroegtijdig signaleren van depressieve klachten bij aankomende en pas bevallen moeders is een inventarisatie gedaan onder zorgverleners die betrokken zijn bij de geboortezorg en binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Bekijk voor meer informatie de factsheet

Fase 2: deskundigheid

Ter bevordering van de deskundigheid wordt onder andere de e-learning ‘Preventie postpartum depressie’ voor verloskundigen en JGZ aangevuld met informatie over gegevensoverdracht. De e-learning wordt vervolgens gebruikt bij het derde onderdeel: regionale ketenaanpak. Daarnaast wordt er een leertoets voor jeugdartsen ontwikkeld zodat de e-learning geaccrediteerd kan worden voor jeugdartsen.

Fase 3: regionale ketenaanpak

In fase 3 richten we ons op het ondersteunen van professionals bij het regionaal versterken van de ketenaanpak en organiseren van goede begeleiding van jonge moeders naar de juiste behandeling. In deze fase helpt een team van experts lokale teams bij het ontwikkelen van een goed functionerend zorgpad. Hiermee worden de eerste stappen gezet in de verbetering van de zorg in de pre- en postnatale setting voor aanstaande- en pas bevallen moeders.

> Lees meer over dit projectonderdeel

Meedoen? Mail mlinthorst@ggdghor.nl