Effectieve interventies: crisiskaart

Een dreigende crisis bij een cliënt in de langdurige GGZ maakt snel handelen noodzakelijk. Een crisisplan stelt u op in samenspraak met de cliënt. De cliënt betrekt personen bij het crisisplan van wie hij verwacht dat ze bij een crisis een rol kunnen spelen. Hiermee anticipeert u op een crisis bij de cliënt: hoe ziet een crisis eruit? Wat moet er gebeuren als er een crisis optreedt? De crisiskaart is de samenvatting van het crisisplan die de cliënt bij zich draagt.

Voor wie is de Crisiskaart bedoeld?

Mensen die de Crisiskaart bij zich dragen, zijn gevoelig voor een psychische crisis. Ze hebben min of meer ernstige psychische problemen (veelal met de diagnose bipolaire stoornis, schizofrenie of psychotische aandoeningen).

Waarom is de Crisiskaart effectief?

Het maken van een Crisiskaart zorgt ervoor dat cliënt, omgeving en hulpverlener meer inzicht krijgen in crisissituaties en hierop kunnen anticiperen. De cliënt gebruikt zijn eigen ervaring met crisissituaties om maatregelen te treffen voor volgende crisissituaties. De Crisiskaart brengt de sociale omgeving en hulpverlening op de hoogte van de situatie van de cliënt. En vastgelegde afspraken schuif je niet zomaar terzijde. Enkele resultaten van een randomized controlled trial (RCT) die de werking van de Crisiskaart bevestigde:
• De groep patiënten met een Crisiskaart kreeg significant minder vaak een rechterlijke machtiging dan de controlegroep zonder kaart.
• Crisisplannen die door crisiskaartconsulenten waren opgesteld, waren kwalitatief beter dan plannen die door behandelaren werden opgesteld.

De rol van het Trimbos-instituut

De onafhankelijke beoordelingscommissie interventies langdurige GGZ beoordeelde de Crisiskaart als ´effectief volgens goede aanwijzingen´. Bij het Trimbos-instituut zijn we verantwoordelijk voor de samenstelling en de ondersteuning van deze commissie. Maar we kunnen u ook helpen bij het implementeren van een methode of onderzoek doen naar effecten en ontwikkeling van het gebruik van interventies in uw regio. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op.