Kennisagenda alcoholpreventie

Waar moet toekomstig onderzoek naar alcohol(preventie) zich op richten? Waar zitten de grootste uitdagingen? De Kennisagenda Alcoholpreventie 2023 geeft dit overzichtelijk weer.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut heeft de Kennisagenda ontwikkeld in samenwerking met vertegenwoordigers uit het veld om zicht te krijgen op hiaten in de kennis over alcohol(preventie). Hieronder staan de onderzoeksvragen per thema. De volledige Kennisagenda Alcoholpreventie 2023 is ook als download beschikbaar.

Product image

Kennisagenda Alcoholpreventie 2023

Expertisecentrum Alcohol Bekijk dit product

Over de Kennisagenda Alcoholpreventie 2023

De Kennisagenda Alcoholpreventie 2023 richt zich op alle vormen van preventie die bijdragen aan het uitstellen, minderen of stoppen van alcoholgebruik bij de algemene gezonde Nederlandse bevolking, bij risicogroepen en bij mensen die geen alcoholstoornis hebben. Zorggerelateerde alcoholpreventie is niet meegenomen in deze Kennisagenda. Hiervoor verwijzen wij naar de Onderzoeksagenda Verslavingskunde van Verslavingskunde Nederland (2019).

Belangrijkste vijf kennisvragen en onderzoeksthema's

  • Hoe kunnen de beschermende factoren van de verschillende stadia van alcoholgebruik geïmplementeerd worden in alcoholpreventie voor de algemene Nederlandse bevolking, inclusief bij risico- en kwetsbare groepen?
  • Komt het gebruik van alcoholvrije dranken bovenop het gebruik van alcoholhoudende drank of vervangt het de consumptie van alcohol, onder de algemene Nederlandse bevolking, inclusief bij risico- en kwetsbare groepen?
  • Wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor het inbedden van effectieve alcoholinterventies in het aanbod van effectieve leefstijlinterventies?
  • Wat is de ernst en de omvang van alcoholschade aan anderen in de setting zorg, e.g. medeweggebruikers die slachtoffer zijn van rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en belanden op de SEH?
  • Welke persoonsgebonden factoren spelen een rol in de ontwikkeling, herstel en terugval van de verschillende stadia van alcoholgebruik, en wat is de rol van comorbiditeit en functioneren hierop?

Snel naar alle kennisvragen per thema

Alcoholgebruik onder de Nederlandse bevolking

Beleidsmaatregelen

Schade door alcoholgebruik: individu en maatschappij

Vroegsignalering en interventies in settings

Risico- en beschermende factoren alcoholgebruik

Alcohol en verkeer

Alcohol en sport