Sterfte indirect

« Terug naar begrippenlijst

Bij de sterfte gerelateerd aan middelengebruik, bijvoorbeeld drugs-, alcohol- of tabaksgebruik, wordt onderscheid gemaakt tussen directe sterfte (primaire doodsoorzaak) en indirecte sterfte (secundaire doodsoorzaak) [1]. Indirecte sterfte betreft sterfte die indirect samenhangt met middelengebruik , bijvoorbeeld dodelijke ongelukken onder invloed van alcohol of drugs.

1. CBS (2018). Doodsoorzakenstatistiek. In M. W. van Laar e.a., Jaarbericht Nationale Drugs Monitor. Utrecht: Trimbos-instituut.