Sterfte indirect

« Terug naar begrippenlijst

Sterfte: indirect. Bij de sterfte gerelateerd aan alcoholgebruik wordt onderscheid gemaakt tussen directe sterfte (primaire doodsoorzaak) en indirecte sterfte (secundaire doodsoorzaak) [1]. Indirecte sterfte betreft sterfte die indirect samenhangt met het alcoholgebruik, zoals dodelijke ongelukken onder invloed van alcohol.

1. CBS (2018). Doodsoorzakenstatistiek. In M. W. van Laar e.a., Jaarbericht Nationale Drugs Monitor. Utrecht: Trimbos instituut.