Screening and brief interventions of SBI’s

« Terug naar begrippenlijst

Onder screening verstaan we het opsporen van (problematisch) alcoholgebruik bij mensen die zelf niet actief op zoek zijn naar hulp hiervoor. Brief interventions zijn kortdurende interventies om mensen te motiveren tot gedragsverandering. We maken onderscheid tussen interventies van één of meerdere contactmomenten: single-session of multiple-session interventions. Bij een SBI wordt gebruik gemaakt van motivational interviewing (MI, Miller & Rollnick, 2002), ofwel motiverende gespreksvoering. Onderdeel is onder andere het geven van persoonlijke feedback en het geven van advies op basis van antwoorden op een screeningtest, over onderwerpen als persoonlijk drinkprofiel, risicofactoren van overmatig alcoholgebruik en normatieve vergelijkingen. De kortdurende interventie wordt aangeboden tijdens een gesprek (face-to-face), via een folder, of online op een computer (e-health) of op een mobiele telefoon (m-health).

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2002). Motivational interviewing: Preparing people for change (2nd ed.). The Guilford Press.