International Classification of Diseases (ICD)

« Terug naar begrippenlijst

De International Classification of Diseases (ICD) is het diagnostisch classificatiesysteem van de WHO voor lichamelijke ziektes, ongevallen, en psychische stoornissen. Ook doodsoorzaken worden in ICD-codes geregistreerd. De meest recente versie is de ICD-10 die in 1994 in gebruik is genomen en in 2016 werd gereviseerd [1]. In 2018 wordt de ICD-11 verwacht.

1. WHO (2016). International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision. Retrieved from http://www.who.int/classifications/icd/en/.