Hoofddiagnose en nevendiagnose in de ziekenhuisregistratie

« Terug naar begrippenlijst

De belangrijkste ziekte waarvoor iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen is de hoofddiagnose. Daarnaast kan een nevendiagnose gesteld worden voor een aanvullende of onderliggende ziekte waarvoor iemand, naast de belangrijkste ziekte, in het ziekenhuis wordt opgenomen [1]. In praktijk is het soms lastig te bepalen of een ziekte als hoofddiagnose of nevendiagnose moet worden geclassificeerd.

1. Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). In M. W. van Laar e.a., Jaarbericht Nationale Drugs Monitor. Utrecht: Trimbos instituut.