Nieuws |

Zweedse delegatie bezoekt het Trimbos-instituut

Zweedse delegatie bezoekt het Trimbos-instituut

Op dinsdag 10 oktober bezocht de Zweedse delegatie van het CAN en diverse provincies uit Zweden het Trimbos-instituut. Met als doel kennis delen met elkaar over monitoring van de geestelijke gezondheid, alcohol- en drugsgebruik en lokale drugspreventie nationaal en internationaal.

De delegatie wilde graag meer weten over monitoring, middelenbeleid, kosteneffectiviteit en interventies ten aanzien van de mentale gezondheid en verslavingen in Nederland en daarbuiten. Ook waren ze benieuwd naar de wijze waarop het Trimbos-instituut kennis deelt en samenwerkt met diverse instituten, gemeenten en professionals. Het bezoek bestond uit 41 wetenschappers, analisten, PhD-studenten en hoofden en coördinatoren van verschillende afdelingen binnen het CAN en de provincies van Zweden. Na het bezoek aan het Trimbos-instituut reisden ze door naar Brussel.

Programma

Het programma was ingedeeld in twee sessies. In de sessie over kosteneffectiviteit en monitoring van middelengebruik en mentale gezondheid werd onder andere stilgestaan bij hoe onderzoek van het Trimbos-instituut op deze terreinen een belangrijke bijdrage levert aan het informeren van beleid, ontwikkeling en evaluatie van preventie- en interventieprogramma’s. De presentaties wekten de nodige interesse. Ook voor het Trimbos-instituut was het een interessante en leerzame bijeenkomst.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters:
Marjan Heuving,
tel +31 (0)30 – 2971(138)

Laila Zaghdoudi,
tel +31 (0)30 – 2959(382)