Zelfstandigheid overleven: onderzoek naar game voor eerstejaarsstudenten

Zelfstandigheid overleven: onderzoek naar game voor eerstejaarsstudenten

In samenwerking met de Radboud Universiteit start het Trimbos-instituut een onderzoek naar de effectiviteit van de in de VS ontwikkelde game ‘Surviving-Independence.' De game is bedoeld voor eerstejaarsstudenten om ze te helpen bij hun zelfstandigheid.

‘Surviving-Independence’ is ontwikkeld om studenten die voor het eerst zelfstandig gaan wonen, beter voor te bereiden en informeren over aspecten van zelfstandig wonen en de keuzes die daarbij horen. In de game wordt onder meer ingegaan op financien, sociale relaties, vriendschappen, het vinden en houden van een (bij)baan. Doel is vooral jongeren stimuleren na te denken over wat ze doen en welke keuzes ze maken. Het Trimbos-instituut wil meer kennis en ervaring opdoen met de effecten van serious gaming, ook op het gebied van ggz-problematiek en middelengebruik.

Voor wie?
Eerstejaarsstudenten kunnen zich aanmelden voor het onderzoek. Deelnemers krijgen een tegoedbon ter waarde van veertig euro bij volledige deelname na afloop van het onderzoek. Zowel de game als het onderzoek zijn in het Engels.

Het onderzoek bestaat uit verschillende fasen. Na het invullen van een intakeformulier om te beoordelen of de jongeren aan de eisen voldoen, wordt deelnemers gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Uit de toegelaten deelnemers worden willekeurig twee groepen gevormd. Eén groep wordt gevraagd de game een maand lang minimaal 45 minuten per week te gebruiken. De andere groep krijgt via andere kanalen informatie aangereikt over zelfstandig wonen en keuzes maken. De groep die de videogame speelt vult één extra korte vragenlijst in. In de laatste fase vullen alle deelnemer opnieuw een online vragenlijst in. Alle onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt.

Het onderzoek start in januari en wordt in maart afgerond.

Deelnemers kunnen zich via onderstaande link aanmelden:
http://homelikeltd.co.uk/survey/index.php/458311/lang-en